Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1948 » No. 3 » pagina 67

Ik zag...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 3e jaargang, 1948, No. 3, pagina 67.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: J. Kostelijk-Bom.

Ik zag een mooi oud plaatje.
Een vrouwtje, het gelaat doorgroefd,
Dat even op de drempel toeft
En uitziet naar een praatje.

Ik zag een mooi oud plaatje.
Een huisje laag, wat scheef gezakt,
Doch groen geverfd en rood gedakt,
In 't smal en stille straatje.

Ik zag een mooi oud plaatje.
Een groen-bemoste wallekant,
Een slootje waar de zon in brandt,
Een neergedwarreld blaadje.

Ik zag een mooi oud plaatje.
Een huis met Zaanse gevellijn,
Veel bloemen in het raamkozijn,
Langs 't gele klinkerpaadje.

Ik zag een mooi oud plaatje.
't Was hier en daar en overal.
Wie zoeken wil, het vinden zal.
Kijk uit, of het ontgaat je.

J. Kostelijk-Bom


Het schone in het ons omringende, zelfs in het eenvoudigste, te zien, is een buitengewoon groot en niet te betalen genot, waarvan ieder, die het geheim er van kent, kosteloos en onbegrensd kan genieten.

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.