Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » De Speelwagen » 1947 » No. 11 » pagina 326

Wat de lezers interesseert

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 11, pagina 326.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: D. Breebaart.

Wanneer men als reisgezel van „De Speelwagen” door onze mooie provincie trekt en men ontmoet onderweg één van die oude stoere Westfriezen, dan hoort men uit diens mond wel eens uitdrukkingen, die een nadere toelichting vereisen. Eén dezer dagen reden we door het "oude land", en bewonderden enkele mooie velden met crocussen. De eigenaar van dit bollenbedrijf maakte een babbeltje met ons en op onze vraag hoe groot dit bedrijfje was, antwoordde deze: 600 roed. Dit was aanleiding voor ons om eens nader kennis te maken met de verschillende oppervlakte-maten, die in dit gewest gebruikt worden. We laten ze hieronder voor onze lezers volgen:
1 ha = 100 are of 1 1/6 morgen of 3 1/2 gars of 42 snees of 625 kogge-roeden of 700 rijnlandse roeden.
1 Morgen = 85 5/7 are of 3 gars of 36 snees of 535,7 kogge-roeden of 600 rijnlandse roeden.
1 Gars = 28,56 are of 12 snees of 178,56 kogge-roeden of 200 rijnlandse roeden.
1 Snees = 238 m² of 14,88 kogge-roeden of 16,66 rijnlandse roeden.
1 Kogge-roed = 16 m².
1 Rijnlandse roed = 14 2/7 m².
In de buurt van de Langedijk drukt men de oppervlakte land meestal uit in snezen, terwijl daarentegen in West-Friesland men algemeen spreekt van roeden (rijnlandse roeden).
Aan deze opsomming kan nog worden toegevoegd de tuinders voet = 28 cm, in tegenstelling met de timmermansvoet, die 33 1/3 cm groot is.

D. Breebaart

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.