Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1947 » No. 10 » pagina 312

Enige West-Friese zegswijzen en spreekwoorden

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 10, pagina 312.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: J. M. Bakker.

Hai weet van toeten nach van bleizen — Weet nergens van.
Hai leit 'm niet op z'n vessie kwatte (spuwen) — Hij laat niet met zich spotten.
Hai wil twei regknokkels uit ein verreken snaie — Hij verlangt 't onmogelijke.
Veul koeie, veul moeie — Wie grote zaken drijft, heeft veel zorg.
't Hooi op en de koe dood — Wordt gezegd van iemand, die juist vóór z'n dood z'n geld heeft opgemaakt.
Hai zit in de poepse karn — In de benauwdheid.
Hai ken wel van z'n eisen raize (opstaan) — Hij heeft geen hulp nodig.
Hai raist voor gien ton op — Hij bezit meer dan 100.000 gulden.

J. M. Bakker

 

Een goed vruchtenjaar.

Een goed vruchtenjaar. Tevreden plukt dit Westfriese vrouwtje
met hul en boerenhoed de pruimen van „haar” boom.
Foto Joh. Kuiper.

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.