Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » De Speelwagen » 1947 » No. 10 » pagina 311-312

Bamberg in Winkel

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 10, pagina 311-312.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: W. Roggeveen.

We schreven omstreeks 1895.
In het Westfriese dorp Winkel, dat bekend is om zijn prachtige boomgaarden en mooie tuinen, waren overal aanplakbiljetten aangebracht. Bamberg komt, Bamberg de grote goochelaar. Reeds dagen van te voren was de kolfbaan van Willem Smit geheel besproken, geen plaats was er meer te krijgen. De mensen zaten zelfs in het buffet. Zo vol was het er, want Bamberg had een goede naam in die dagen.

En toen Bamberg zijn meesterstuk vertoonde, dat was het bakken van een pannekoek in een hoge hoed, boven een kaarsvlam, toen was er zo'n oorverdovend applaus alsof de boel werd afgebroken. Het was dan ook al over twaalf, dat Smit zijn lichten (petroleumlampen) een voor een uitblies, met zijn kromme blaaspijp.

Dit vooraf — Maar de volgende morgen:
Bamberg zit in het voorcafé te wachten op de omnibus, die toen reed van Winkel naar het Noordscharwouder station. Enige van de vaste stamgasten waren al aanwezig, ook de veldwachter Piet de Leeuw. Allen bestelden een borrel met suiker, en bij een klaartje met suiker behoort ook een lepeltje. Maar op een gegeven moment zegt Smit: „Al mijn lepeltjes zijn op stap, ik had zo juist nog een vaasje vol, en nu ben ik ze allemaal kwijt”. Allen keken naar Bamberg. Bamberg hevig verontwaardigd, ging in zijn volle lengte staan, en zeide heel gewichtig: „Mannen visiteren. Wij hebben hier de veldwachter en, veldwachter doe je plicht”. Allen werden onderzocht, ook Bamberg, maar geen lepeltje werd gevonden. Toen zeide Bamberg: „Heren, het is natuurlijk nergens om, maar het is toch wel gemakkelijk als je veldwachter bent”. En toen de veldwachter met een grote knoop er op: „Denken jullie dat ik ze heb” en meteen maakt hij heel nijdig zijn jas los en ... de lepeltjes vielen op de grond. Hij had ze allemaal.
Dit was Bamberg in Winkel.

W. Roggeveen

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.