Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 2002 » december

Kroniek van West-Friesland - december 2002

5 december
Bergen In haar woonplaats overlijdt op 84-jarige leeftijd Trien de Boer-Stam. Draagster van het Verzetskruis, haar in 1981 uitgereikt. Haar man ontving toen het Verzetskruis postuum. In 1989 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Haar man viel op 11 oktober 1944 als slachtoffer bij het drama Houtlust in de Schermer, een vervolg van de slag bij Rustenburg. Van 1967-1983 was zij lid van het hoofdbestuur van Voormalig Verzet Nederland.

6 december
Wervershoof In zijn woonplaats Den Bosch overlijdt op 88-jarige leeftijd Johannes Cornelis Molenaar. Hij was van 1 mei 1957 tot 1 augustus 1964 burgemeester van deze gemeente.

8 december
Oostwoud Op 80-jarige leeftijd overlijdt Cornelis Frederik Druif. Een man met vele verdiensten voor de gemeenschap, o.m. voor zijn rol als aanspreekpunt bij de ruilverkaveling van De Vier Noorder Koggen. Verder was hij betrokken bij het zwembad, Woudrust, het dorpshuis en diende 69 jaar lang de fanfare. Hij werd onderscheiden met de eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau en het Zilveren Koggeschip van de gemeente Noorder Koggenland.

10 december
Middenmeer De erepenning van de gemeente Wieringermeer wordt door burgemeester Spekreijse uitgereikt aan Tonny Teeling (71) t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer. Zij en haar man Piet hebben sinds de oprichting veel werk voor het Genootschap verzet.

11 december
Wognum Wethouder Arie Schouten schakelt de schijnwerpers in voor de herv. kerk. Omdat de kerk op zo'n markant punt staat vond het kerkbestuur het ‘nôselijk’ dat het gebouw niet verlicht was. Met behulp van gemeente en vrijwilligers is men erin geslaagd die wens in vervulling te doen gaan.

12 december
Koedijk Binnen 400 dagen staat de op 17 november 2001 door brandstichting vernielde Sluismolen weer overeind. Dijkgraaf Thea de Roos van Het Lange Rond en burgemeester Marie van Rossen van Alkmaar stellen de molen in bedrijf. Het zwart geblakerde karkas is in de nieuwbouw opgenomen en bovendien is de molen geschikt gemaakt voor bewoning.

14 december
Wieringen Dokter Wil Brommer (58) beëindigt na een 30-jarige praktijk zijn werkzaamheden. In die periode ‘haalde’ hij zo'n 600 baby's. ‘Het is mooi geweest’, zegt hij.

15 december
Hoorn Het Müller-orgel uit 1773 in de Lutherse kerk (1768) is gerestaureerd, burgemeester P. Janssens stelt het in gebruik. Het wordt met een concert feestelijk ingewijd. De Stichting Behoud Lutherse kerk heeft nog een klus te klaren: het dak moet nog waterdicht worden gemaakt.

Opmeer Een hevige brand legt de turnzaal van Kracht en Vriendschap en de daarnaast gelegen gemeentelijke gymnastiekzaal in de as. Gebruikers van beide zalen zijn ernstig gedupeerd.

19 december
Hoogwoud De Floraliavereniging, opgericht in 1883, heft zichzelf op bij gebrek aan actieve belangstelling van de leden.

20 december
Grootebroek De hervormde kerk doet weer dienst als godshuis. Na een jarenlange restauratie is het gebouw hersteld. Alleen het orgel moet nog worden gerestaureerd. De kerk is in het begin van de 19e eeuw gebouwd op de fundamenten van een 14e eeuws kerkje. Het gebouw is kenbaar aan zijn markante scheve toren. Sedert 1975 werd de kerk niet meer gebruikt.

23 december
Hoorn Trompettist Piet Stam ontvangt uit handen van burgemeester P. Janssens de legpenning van de gemeente voor zijn vele verdiensten voor de Showband Hoorn. Hij deed letterlijk alles voor zijn band, van onderhoud van het clubgebouw tot opleiding van musici met alles wat daar tussen lag én als onbetaalde kracht.

29 december
Wervershoof In huize St. Jozef viert Cor Nieuweboer zijn 100e verjaardag. ‘Niet roken, niet drinken en veel uien en knoflook eten’, is zijn raad om oud te worden.

31 december
Enkhuizen De plaatselijke VVV beleeft haar laatste dag als zelfstandige vereniging. Als laatste VVV in West-Friesland sluit zij zich aan bij de VVV Schiereiland Noord-Holland-Midden.

Edam De Noordhollandse waterschappen beleven een historisch dag. De op dit moment nog bestaande waterschappen boven 't IJ Hollands Kroon, Westfriesland, Groot-Geestmerambacht, Het Lange Rond, De Waterlanden en Uitwaterende Sluizen gaan als één waterschap het jaar 2003 in: het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat alle waterbeheertaken op zich neemt. Er is nog maar één dijkgraaf. Een vrouw! Monique de Vries. In het laatste paarse kabinet Kok II was zij staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.