Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1999 » november

Kroniek van West-Friesland - november 1999

1 november
Langedijk In drs. Han M.W. ter Heegde (41), lid van de VVD, begroet de gemeente haar nieuwe eerste burger. Tot dan was hij wethouder van Voorburg. Hij is de eerste niet-CDA burgemeester in de historie van de gemeente.

4 november
Wadway De Stichting “Wadway” ontvangt uit handen van de Commissaris van de Koningin dr. J.A. van Kemenade, de ‘Prijs voor culturele arbeid 1999’. De prijs is toegekend door het Prins Bernhardfonds, voorheen het Anjerfonds.

5 november
Zijpe In deze gemeente geven dertien panelen informatie over de cultuurhistorie. In Grote Keeten heeft de onthulling plaats door wethouder G. Schilder – Bruin. Kosten ƒ 130.000,-, inbegrepen de ƒ 55.000,- die de provincie beschikbaar heeft gesteld.

6 november
Wieringen Cees Lont haalt bij Westerklief de tweede zilveren Vikingschat boven de grond. In hetzelfde weiland, waar in 1996 de eerste zilveren Vikingschat werd gevonden. De tweede is van een kleinere omvang; hij bestaat uit zilveren staafjes en munten. (Zie ook “De zilveren Vikingschat van Westerklief op Wieringen", door Jan C. Besteman in het 64’ jaarboek (1997), blz. 146-149).

13 november
Schagen De gouden speld van het Nederlands Centrum voor Amateurtheater wordt uitgereikt aan Joop Zoet. Al meer dan vijftig jaar speelt hij toneel en regisseert bovendien.

18 november
Wognum Theo Ursem van het gelijknamige bouwbedrijf ontvangt bij zijn afscheid van dit bedrijf van burgemeester Loohuis een koninklijke onderscheiding. En hij ontvangt die niet alleen voor zijn directeurschap; ook op andere terreinen heeft hij zich verdienstelijk gemaakt.

Harenkarspel Gedeputeerde Ada Wildenkamp geeft het startsein voor het tot ontwikkeling brengen van een door het waterschap Groot Geestmerambacht opgesteld waterbergingproject. Verspreid over vier plaatsen in de polders Woudmeer en Speketers wordt in totaal dertien hectare cultuurgrond afgegraven. Daarin kan bij overvloedige regenval het water tijdelijk worden verzameld. Met het realiseren van dit project – het eerste binnen de Omringdijk is een bedrag van ƒ 3.6 miljoen gemoeid.

20 november
Nibbixwoud In een bomvolle Cunerakerk – er moesten mensen worden teruggestuurd – draagt de in Obdam geboren pater Paul Vlaar de eerste Westfriese mis op. Joop Ooyevaar neemt de preek voor zijn rekening. Algehele conclusie: “Dat moete we meer doen”.

21 november
Enkhuizen Na de officiële opening van het nieuwe VVV-kantoor bij de havens krijgt VVV-voorzitter Wim de Vries de zilveren legpenning en bijbehorende oorkonde van de gemeente uitgereikt. Hij is tevens eigenaar-directeur van Sprookjeswonderland.

26 november
't Veld Het verzorgingshuis Maria Mater gaat op last van de provincie per 1 januari 2000 dicht. Het zou ongeschikt zijn voor de huisvesting van ouderen. Het bestuur heeft vergeefs tegen de maatregel geprotesteerd bij de Raad van State.

Westwoud Burgemeester G. Broens plaatst de eerste steen in de nieuwe brandweerkazerne. Aanvankelijk hadden de korpsen Hoogkarspel en Westwoud bezwaren tegen een gemeenschappelijk onderkomen. Ook omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de geplande locatie, maar die werden door de bestuursrechter afgewezen.

De Goorn Bloembollenkweker Nico Blom verhuist naar de Flevopolder. De verenigingsman pur sang, o.a. mede-oprichter van de Westerkoggeflora, wordt onderscheiden met de zilveren WLTO-speld.

27 november
Andijk Piet (62) en Riet (59) Hoogland trekken de deur van hun buurtwinkel, waarin zij in mei 1970 zijn begonnen, voor de laatste keer achter zich dicht. Andijk-West moet het voortaan zonder winkel stellen. Piet werd na een bezoek aan de Westfriese Flora getroffen door de legionellabacterie en moet mede daardoor zijn zaak beëindigen.

Hoorn K. van Kalken ontvangt uit handen van burgemeester P. Janssens de bronzen penning van de gemeente, niet alleen voor zijn ondernemerschap, maar ook voor zijn activiteiten voor de werkgelegenheid, de sport en op maatschappelijk terrein.

Aartswoud De nederlands hervormde kerk is voor ƒ 1.- overgedragen aan een stichting die de kerk zal gaan beheren. De voorzitter van deze stichting deelde mede dat een oud-inwoonster, mevrouw Fijtsma-Zweet, een legaat ter grootte van ƒ 600.000.- heeft nagelaten onder voorwaarde dat het geld voor het in stand houden van de kerk wordt bestemd.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.