Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1999 » juni

Kroniek van West-Friesland - juni 1999

2 juni
Opperdoes Oud-raadslid Piet Zwaan overlijdt op 67-jarige leeftijd. Hij vertegenwoordigde voor de herindeling van de gemeente de CHU en de SGP. Daarna zat hij er voor Gemeentebelangen. Ook op andere terreinen van de samenleving was hij een bekende figuur. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Alkmaar Op zijn vakantie-adres in de Belgische Ardennen overlijdt plotseling dr. Johannes Jacobus Koopman (72). In 1959 trad hij in dienst van de Stichting Gezondheid voor Dieren in Noord-Holland, welke dienst hij in 1980 en 1981 als directeur diende. Hij stond mede aan de wieg van de in 1982 gestarte Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in West- en Midden Nederland, die hij tot zijn vut in 1987 als adjunct-directeur diende. Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ridder in de Orde van Sint Silvester, erelid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, afdeling Noord-Holland.

Wognum Een windhoos treft het kassenbedrijf van J. Ligthart. In nauwelijks twee minuten gingen twee kassen tegen de vlakte. De schade loopt in de tonnen.

5 juni
Wieringen Daan Nieuwbuurt uit Nieuwediep richtte 75 jaar geleden de voetbalclub ‘Succes’ op. Twee dagen feest met wedstrijden, een reünie en een foto-expositie.

6 juni
Blokker Voormalig discjockey Joost de Draaier (Willem van Kooten) onthult op de kruising Oosterblokker – Zuiderdracht, op zichtafstand van de voormalige veiling “Op Hoop van Zegen", het zgn. Beatle-monument: ter herinnering aan het enige concert in ons land dat deze vermaarde popgroep 35 jaar terug in deze hal gaf.

8 juni
Hoorn De archeologische dienst van de gemeente legt de fundamenten van de Geertetoren, een verdedigingstoren, bloot. De toren dateert van 1508 en is omstreeks 1600 gesloopt.

9 juni
Enkhuizen Het is zover. Vandaag zijn hij de sluizen in de dijk Enkhuizen – Lelystad de werkzaamheden voor het naviduct van start gegaan. Het heeft tien jaar geduurd voor het zover was. Het bouwwerk wordt een dubbele sluiskolk waar het wegverkeer onderdoor gaat. Na gereedkomen zullen de wachttijden voor zowel auto's als voor de scheepvaart tot het verleden behoren.

Alkmaar Voormalig rijksveeteeltconsulent ir. Jan Zijlstra die zich vervolgens heeft ingezet voor een verbouwing en herinrichting van het Kaasmuseum in het Waaggebouw, krijgt bij zijn vertrek na 23 jaar uit de Raad van Toezicht van de Rabo/Zuivelbank de zilveren stadspenning van Alkmaar uitgereikt.

10 juni
Heerhugowaard Robin Korving (24) verbetert te Helsinki zijn eigen Nederlandse record op de 110 m horden. Het stond op 13.20 sec, nu op 13.19.

12 juni
Berkhout De Geert Holleschool viert het 125-jarig bestaan. Een reünie kon niet uitblijven. Hiervoor meldden zich 913 oudscholieren aan. Voorts was er een expositie van oude schoolfoto's en zelfs van oude handwerkjes. Geert Holle was hoofd van de school van 1904 tot 1927. Zijn naam werd in 1980 aan de school verbonden. Bij de reünie waren een dochter (97) en twee kleinzoons van Geert Holle aanwezig.

17 juni
Berkhout Rina Luykx-Groot stelt het volledig automatisch werkend weerstation van het KNMI, geplaatst in het Westeinde, onder toeziend oog van ing. Paulien van Eif, inspecteur stations beheer van het KNMI, officieel in bedrijf. Het station is verplaatst van de Blauwe Berg in Hoorn, waar het in 1991 operationeel werd.

18 juni
Heerhugowaard Het nieuwe kantoorpand van het waterschap Groot-Geestmerambacht op het bedrijventerrein Beveland wordt officieel geopend door dijkgraaf ir. J. de Zeeuw en burgemeester E. Vermeer. De twee monumentale panden aan de Dorpsstraat in Warmenhuizen zijn voor bijna ƒ 2.3 miljoen verkocht.

Hoorn Bij de presentatie van zijn boek “Risdam, een Hoornse stadswijk” ontvangt ing. N.J. – Koos – Groot de zilveren legpenning van de gemeente. Boomgaarden ruimden in deze wijk het veld voor de bouw van 7000 woningen.

Hoorn Bij de archeologische werkzaamheden aan het Jeudje leggen onderzoekers de resten van een fundering van twee 16e eeuwse huizen bloot. Eerder was al de fundering van de Agnietentoren blootgelegd. Architect J. van Geluk wil trachten om de resten in de komende nieuwbouw zichtbaar te houden.

19 juni
Opmeer Burgemeester W. de Leeuw stelt het vernieuwde gemeentehuis, tevens met 800 m² uitgebreid, in gebruik. Deze verbetering van de werkomstandigheden vergde een investering van ƒ 3.6 miljoen.

20 juni
Spanbroek Vele jaren arbeid op kerkelijk en maatschappelijk gebied, teveel om op te noemen, waren goed genoeg voor de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor de 74-jarige Herman Smook.

23 juni
Groet. Een joodse grafzerk van zo'n 400 jaar oud verhuist naar de joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. De steen diende als drempel van de hervormde kerk. In Ouderkerk is ook het lijk begraven van de naamdrager op de steen, welke in Groet achterbleef.

Hoorn John de Vreze (16) uit Bovenkarspel ontvangt uit handen van burgemeester P. Janssens de bronzen medaille van het Carnegie Heldenfonds. Hij wist een 4-jarig meisje te redden uit een te water geraakte auto.

24 juni
Wieringerwaard In het paleis op de Dam te Amsterdam krijgt drs. Jan T. Bremer de Zilveren Anjer opgespeld door prins Bernhard. In 1989 werd ‘de geschiedschrijver van de Noordkop’ verblijd met de Westfrieslandprijs van het Genootschap.

« mei | juli »

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.