Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1997 » november

Kroniek van West-Friesland - november 1997

1 november
Bovenkarspel Het bijna 60 jaar oude schoolgebouw aan de Hoofdstraat is verbouwd tot een modern uitvaartcentrum. De verbouwing vond plaats onder leiding van architect Vlaming en geschiedde voor rekening van de Stichting Uitvaartcentrum Stede Broec. De kosten bedroegen 6 ton.

Heerhugowaard Ir. Hetty J. Wijsenbeek-Doornbosch (50) volgt drs. R. Hoek op als gemeentesecretaris.

4 november
Alkmaar Th. Jansen op de Haar neemt afscheid als voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland. Gedeputeerde J. Lagrand speldt hem de versierselen van het ridderschap van de Orde van Oranje-Nassau op. Tevens ontvangt hij de zilveren penning van de provincie Noord-Holland.

Alkmaar In de ovens van de Huisvuilcentrale is binnen 2½ jaar na de openstelling de miljoenste ton huisvuil verbrand.

Bovenkarspel Burgemeester J.W. Haanstra verricht de opening van het nieuwe kantoor van makelaardij Van Overbeeke aan de Hoofdstraat 215.

7 november
Schoorl Een kerf van 25 meter breed in de zeereep draagt er zorg voor dat de Noordzee bij stormvloed de achterliggende Parnassiavallei kan binnen stromen. Zo'n 180 ha. duingebied is hiermee teruggegeven aan de natuur. Dijkgraaf H. van der Vlist van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier spreekt van een ‘historische doorbraak’.

Hensbroek Dirk Roosendaal (59), eerste directeur van de eerste in dit dorp opgerichte r.k. basisschool ‘De Ark’, wordt na 29 jaar uitgeluid.

8 november
Enkhuizen De tegen Andijk aanleunende Enkhuizer buurtschap Oosterdijk (32 huizen en de vuurtoren De Ven) bezat een eigen ‘volkslied’. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de buurtvereniging Oosterdijks Belang is er nu een van eigen vlag bijgekomen, plus een door buurtschapgenoot Wim van Zwol geschreven boek ‘100 jaar wonen, werken en welzijn in Oosterdijk’, waarin alle Oosterdijkers staan afgebeeld.

10 november
Schagen Het muntstukje ‘Schager Rondje’ werd als wettig betaalmiddel van vijf gulden gebruikt ten behoeve van de restauratie van de Christoforuskerk uit 182l. Het muntstuk leverde ruim ƒ 27.500 op. Het is nu uit de omloop genomen en alleen nog als verzamelobject te krijgen.

12 november
Warmenhuizen Energie Noord West neemt een nieuw hoogspanningsstation aan de Rekerkoogweg in gebruik. De openingshandeling wordt verricht door P. Wilson van ENW en N. Kramer van het bedrijf VEZET. Het station is noodzakelijk omdat de spanning voor grote afnemers te laag was. De investering kostte 30 miljoen gulden.

15 november
Wieringen Patrick Kort uit Den Oever heeft op het voormalig eiland Wieringen een gouden knoopring gevonden. Volgens deskundigen stamt het sieraad uit de 8e of 9e eeuw, toen de Vikingen het eiland aandeden. Het type ring komt ook voor in Scandinavië en in Zuid-Engeland.

16 november
Schagen Pastoor J.C. van der Linden neemt na 10 jaar als deken te hebben gefungeerd afscheid van deze functie. Hem is eervol ontslag verleend. Hij blijft wel werkzaam als pastoor van Waarland, 't Veld en Niedorp.

17 november
Enkhuizen De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer – VBIJ – staakt haar activiteiten. Zij heeft 25 jaar bestaan. Het ledental liep sterk terug en de kosten stegen. Men zoekt nu aansluiting bij een andere milieu-organisatie met ongeveer dezelfde doelstellingen.

18 november
Wieringerwaard Riet Hemke van de toneelvereniging DEV ‘77 (Door Eendracht Vereend) wordt onderscheiden met een zilveren speld voor haar langdurig lidmaatschap en haar rollen die zij in de 39 jaar heeft gespeeld. DEV ‘77 is ontstaan uit meerdere toneelclubs.

21 november
Hoorn Burgemeester P. Janssens verricht de openingshandeling van de ‘d'Ampte’ aan de Berkhouterweg. Het gebouw is een onderdeel van de scholengemeenschap Tabor en is bestemd voor leerlingen van de laagste VBO- en Mavoklassen. De nieuwbouw heeft 5 miljoen gulden gekost.

Hoogwoud Piet Bijwaard (58) neemt na 21 jaar afscheid van de brandweer. Burgemeester W. de Leeuw schenkt hem namens de gemeente een bord met wapen van Opmeer en een oorkonde. Bijwaard wordt opgevolgd door zijn schoonzoon Henk Dam.

24 november
Hoogkarspel Her gemeentebestuur van Drechterland wil een nieuwe brandweergarage op de grens van Wesrwoud en Hoogkarspel. Zeven van de zestien leden van de blusgroep Hoogkarspel zijn het daarmee niet eens en dienen per 1-1-1998 hun ontslag in.

Lutjebroek Tijdens de avondviering in de kerk van Sint Nicolaas worden vier leden van het St. Gregoriuskoor gehuldigd. Drie leden krijgen de gouden speld voor 40 jaar koorzang. Het zijn de heren Roobeek, Van Leijen en Reus. De heer Sikkink ‘nog maar’ 37 jaar lid – krijgt het zilver opgespeld.

Den Oever Een 1100 meter lange buis door de Zuiderhaven voert het zoute kwelwater uit de Wieringerneer rechtstreeks af naar de Waddenzee. Het gaat hierbij om een hoeveelheid van zo'n 150 miljoen kubieke meter. Met het aanleggen van deze ‘kwelpijp’ is de zoutbelasting van het IJsselmeer in één klap met 15 procent afgenomen. Gedeputeerde Friso de Zeeuw heeft de afvoerleiding in beheer gegeven aan dijkgraaf Simon Steltenpool van het waterschap Hollands Kroon.

27 november
Slootdorp Burgemeester Omta slaat de eerste paal voor de aanleg van een zweefvliegveld aan de Ulkeweg. Hij had de bouwvergunning meegenomen, zodat de bouwactiviteiten meteen konden beginnen. Voor de zweefvliegclub Den Helder gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Opmeer De woonwijk – 78 huizen – op het terrein van de gesloopte coöperatieve zuivelfabriek ‘Aurora’ is klaar. Burgemeester W. de Leeuw onthult een plaquette op het monument in de wijk dat aan dit verleden herinnert: een stuk schoorsteen, dat als enige de slopershamer heeft overleefd.

28 november
Hoorn Directeur L. Bonnema van de Woningstichting Hoorn wordt met de zilveren legpenning van de gemeente uitgeluid. In 1973 bracht hij vier woningbouwverenigingen in een stichting bijeen.

30 november
Andijk Op zijn 75e verjaardag ontvangt Guus van Gelder – een leven lang betrokken bij de voetbalclub Andijk, verder bij het dorpshuis Cultura en bij ‘Saet en Cruyt’, en van 1970 tot 1990 voor de CPN deel uitmakend van de gemeenteraad – de gouden legpenning van de gemeente. Als enige stemde hij destijds tegen het invoeren van een dergelijke gemeentelijke onderscheiding. “Ben er toch wel blij mee”.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.