Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1992 » februari

Kroniek van West-Friesland - februari 1992

1 februari
Wieringen Jan Wittink (39) begint als gemeentesecretaris aan een nieuwe carrière. Hij startte zijn ambtelijke loopbaan in 1973 op dezelfde secretarie.

Opperdoes Maarten Wijdenes (78), al 67 jaar actief bij de muziekvereniging ‘Tavenu’, ontvangt een speciale legpenning van de Algemene Unie van Muziekverenigingen. Alle onderscheidingen, die de Unie kent, had hij al in zijn bezit.

Wervershoof De schuitenhelling en smederij van smid Slaman zijn verkocht. Een particulier wil deze behouden en opknappen. Voor diens inzet geeft de gemeente een subsidie van ƒ 6000,-. Onder voorwaarde, dat de nieuwe eigenaar de zaak 5 jaar in stand houdt.

De Weere Zangvereniging ‘Maria Christina’ bestaat 45 jaar en houdt een jubileumuitvoering. Kees Beemster, 40 jaar lid, krijgt de gouden speld met oorkonde. De dames Marry Koning-Botman, Hanna Schouten-Reus, 25 jaar lid en Jan Reus, 30 jaar lid, ontvangen de zilveren speld met oorkonde van de Kath. Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen.

2 februari
Hoorn W. Hommerson krijgt de zilveren medaille van de Orde van Oranje Nassau opgespeld omdat hij 40 jaar lid is geweest van de kerkeraad van de Evang.-Lutherse kerk aan de Ramen.

13 februari
Wijdenes Klaas Roemer (83) van de muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ is 70 jaar lid en ontvangt een speciaal voor hem vervaardigd beeldje. Hij had 35 jaar lang een bestuursfunctie en richtte en passant de Westfriese dansgroep ‘Wijdenes’ op.

14 februari
Bovenkarspel De 59-Westfriese Flora wordt voor het publiek geopend en trekt in 10 dagen ruim 75.000 bezoekers. De fa. Jan de Wit en Zn. B.V. (Nico, Jan en Simon) te Bovenkarspel wint ‘De Zilveren Tulp’; de fa. M. Boots (John, Piet en Arnold) te Hem ‘De Zilveren Schuit’; de afd. Lutjebroek van Bloembollencultuur ‘De Zilveren Molen’.

15 februari
Hoogkarspel Tijdens een concert van ‘Concordia’ wordt dirigent Jack Ham gehuldigd. Hij staat 25 jaar voor het orkest en ontvangt een herinneringsbord. Wethouder Korse overhandigt hem een glas-in-lood gevat wapen van de gemeente Drechterland.

16 februari
Hoorn Ds. P. Estié van de Lutherse gemeente vertrekt in dezelfde functie naar Naarden/Bussum. Hij heeft Hoorn gediend vanaf 1971.

18 februari
Zwaagdijk Oost Op het in aanleg zijnde Agrarische Bedrijven Centrum bij de veiling WFO vindt Klaas Dudink sporen uit de bronstijd; zo'n 3500 jaar geleden. De vondsten zijn zó belangrijk, dat er een nader onderzoek door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek – ROB – volgt.

23 februari
Onderdijk De 89-jarige Bertus Visser, een leven lang als bestuurder actief in tal van organisaties en verenigingen in zijn dorp en na 70 jaar nog altijd actief in het plaatselijk kerkkoor, wordt benoemd tot ereburger van Wervershoof. Burgemeester Wokke speldt hem de hierbij behorende versierselen op tijdens een eucharistieviering.

27 februari
Heerhugowaard Jaques Hoogervorst (60) neemt afscheid van het onderwijs. In totaal 38 jaar heeft hij voor de klas gestaan, waarvan bijna 35 jaar op de Don Bosco Mavo. Hij gaf Duits, Engels, aardrijkskunde en handelskennis: ‘een pure ouderwetse meester’.

28 februari
Hargen Op de Hondsbossche Zeewering is voor de Nederlandse Zeevogeltelgroep een post ingericht. Deze moet enige beschutting bieden aan de tellers van zeevogels. Dijkgraaf J. Meijer van het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier opent de post.

29 februari
Wijdenes Jan Boon (82), sinds de bouw van de Theresiakapel in 1930 in Hem actief daarbij betrokken (als zanger, als dirigent-organist), wordt onderscheiden met de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

« januari | maart »

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.