Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1991 » januari

Kroniek van West-Friesland - januari 1991

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 59e bundel, pagina 149-166.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1992.
Samengesteld door Evert C. de Vries.

Kroniek van West-Friesland 1 januari
Alkmaar Simon Molenaar (51), sinds 1 augustus 1985 chef van het gemeentelijke politiekorps van Alkmaar, start als regiochef van de nieuwe politie-organisatie in Noord-Holland Noord. Vòòr april 1993 moet hij de vier gemeentelijke korpsen van Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn en het rijkspolitiekorps hebben samengesmeed tot één regiocorps van ca. 1100 mensen.

5 januari
Heerhugowaard De LTB heeft een boekje uitgegeven waarin de vaandels van de ongeveer 115 afdelingen worden getoond. Het is uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Bond.

Midwoud Burgemeester N. Dorrestijn spuit de nieuw gebouwde garage aan de Tripkouw – kosten ruim ƒ 350.000,-- – open. Het gebouw biedt voorts onderdak aan de jongerenorganisatie Rios. Brandweercommandant (sinds 1984) Harry Visser (47) uit Twisk draagt het commando over aan Cees Nooij (42) uit Midwoud. Visser, die er 25 dienstjaren heeft opzitten, wordt uitgeluid met een fraai Delftsblauw bord.

11 januari
Limmen Piet van der Steen, voorzitter van het comité dat de festiviteiten organiseerde van het 1250-jarig bestaan van deze gemeente, krijgt de legpenning van de gemeente voor zijn activiteiten. De penning wordt voor het eerst uitgereikt.

17 januari
Alkmaar Cees Bornewasser (65) neemt afscheid als docent van het Alkmaars Conservatorium. Hij is tevens organist van de Don Boscokerk. Van zijn hand verschenen tal van composities.

Bovenkarspel Burgemeester J. Haanstra van Stede Broec stelt de nieuwe uitbreiding van het preparatiebedrijf van de Coöp. Nederlandse Bloembollencentra1e in bedrijf. In 1972 begon men met 5 koelcellen en 7500 gaasbakken, thans bedraagt de capaciteit 550.000 gaasbakken.

Hoorn De miljoenste in Noord-Holland gebouwde woning, staande aan de Reaal in de Kersenboogerd, wordt in bijzijn van o.a. gedeputeerde Margreet de Boer, overgedragen aan de directie van de Klaas Groenstichting in Heerhugowaard. Onder toezicht van deze stichting zal de woning huisvesting bieden aan 6 tot 8 jongeren, plus hun begeleider.

Warmenhuizen Op Oogstdankdag worden drie agrarische jubilea gevierd. De plaatselijke afdeling van de Holl. Mij. van Landbouw bestaat 80 jaar, die van de LTB 75 jaar. Maar reeds gedurende 20 jaar functioneren beide als één afdeling. ‘Van onze samenwerking in Warmenhuizen kunnen ze in agrarisch Nederland nog veel leren.’

Schermer Voorzitter J.J. Schilstra van de Stichting ‘Vrienden van de Stolp’ reikt vijf ‘Stolp Awards’ uit. Een blijk van waardering voor inspanningen, gericht op het behoud van de zo karakteristieke stolp. De onderscheidenen zijn: burgemeester H. van der Kaar van de gemeente Schermer, inzake het gemeentehuis ‘Wittenburg’ de gebroeders A. en J. Schopmeier in De Hulk, Jan Braas in Grootschermer en inventarisator én fotograaf van stolpen Jan Deckwitz.

19 januari
Wervershoof Maatschappelijk werkster Mia Rood neemt afscheid van het werk, dat zij in 1957 begon. Honderden mensen drukken haar de hand. Burgemeester H. Wokke spelt haar de eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau op.

21 januari
Hoorn Mevrouw D. Hiemstra-Idsardi viert in het Liornehuis haar 103e verjaardag. Zij is de oudste inwoner van Hoorn.

22 januari
De Weere Jan Op den Kelder ontvangt de zilveren erespeld van de LTB. De afdeling ‘De Weere’ bestaat 75 jaar. Op den Kelder is ook bestuurslid van de Coöp Rabobank, het parochiebestuur en lid van de ruilverkavelingscommissie ‘De Gouw’.

De Weere Het bejaardenhuis ‘De Hooge Weere’, gedurende de laatste jaren van zijn bestaan als ‘wisselhuis’ in gebruik, is gesloopt. Op de vrij gekomen grond worden woningen gebouwd.

25 januari
Obdam De gouden LTB-speld wordt uitgereikt aan Cees Bijman, voorzitter van de plaatselijke afdeling, die 75 jaar bestaat. Bijman krijgt de speld voor zijn vele bestuursfuncties: zoals voorzitter van de LTB-Kring van Veehouders in deze regio, waterschapsbestuurder, lid van de ledenraad van de Melkunie en gemeenteraadslid voor het CDA.

26 januari
Zuidermeer J. Ruiter, Th. Ruis en Th. Vlaar, 40 jaren of meer lid van het gemengd kerkkoor, krijgen elk de gouden medaille van de Gregoriusvereniging opgespeld.

29 januari
Hoorn Marjo Koopmans-Goumans (46), per 16 januari benoemd tot burgemeester van de Limburgse gemeente Posterholt, neemt afscheid van de Hoornse gemeenteraad, waarvan zij voor het CDA bijna 18 jaar deel heeft uitgemaakt. De laatste jaren als wethouder. Zij ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente.

31 januari
Heerhugowaard In zijn woonplaats overlijdt Jan de Groot (83): van 1946 tot 1970 (vanaf 1962 als wethouder) voor de PvdA lid van de gemeenteraad. Als bestuurder ook actief betrokken bij de ruilverkaveling en de streekverbetering. Hij was ereburger van de gemeente.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.