Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1990 » januari

Kroniek van West-Friesland - januari 1990

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 58e bundel, pagina 154-169.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1991.
Samengesteld door Evert C. de Vries.

Kroniek van West-Friesland 1 januari
Limmen Met 1250 klokslagen in de Oudejaarsnacht luidt Limmen haar 1250-jarig bestaan in. Voor ƒ 12,50 kan men één klokslag kopen. De opbrengst van al die klokslagen is bestemd om het feest te financieren.

3 januari
Oterleek De afdeling Schermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw bestaat honderd jaar. Bij de oprichting telde de afdeling achtenvijftig leden, nu zijn het er eenenzestig. ‘In deze vorm mag de afdeling vandaag nog worden opgeheven’, zegt voorzitter Henk Hemke.

5 januari
Medemblik Jachtwerf Jongert ontvangt van het Centraal Planburo de ‘Export Award 1990’. Deze ‘Award’ wordt toegekend aan bedrijven, die een bijzondere prestatie leveren voor de export.

6 januari
Venhuizen Op het Nieuwjaarsconcert van ‘Amicitia’ worden Jaap Rinkel en Jan Botman door de Federatie van Kath. Muziekbonden geëerd met het gouden draaginsigne. Rob Hogervorst ontvangt de zelfde onderscheiding in zilver.

Kolhorn De Sparwinkel van L. Vos aan de Westfriese dijk sluit de deur. Het dorp moet het nu zonder eigen levensmiddelenwinkel stellen. Gelukkig zet buurman-slager P. v.d. Kreeke nu ook kruidenierswaren in zijn winkel neer.

Enkhuizen Het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps (KSM) viert zijn eeuwfeest met een drukke receptie. Dirigent Jack Ham (en dat al gedurende 35 jaar) krijgt de gouden ere-medaille van de orde van Oranje Nassau opgespeld en Jan Burger, die sinds 1957 lid is, de zilveren.

8 januari
Hillegom Henk Schoorl (69) ontvangt van de Universiteit van Amsterdam een eredoctoraat voor zijn verdiensten op het gebied van de geschiedenis van de kartografie en geografie van Hollands Noordkop. In 1989 reikte Prins Bernhard hem hiervoor de Zilveren Anjer uit.

19 januari
Alkmaar Het Gasbedrijf Kop van Noord-Holland neemt het aan de James Wattstraat nieuw gebouwde hoofdkantoor officieel in bedrijf. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect Jan Vormer, de kosten waren ƒ 16,6 miljoen. De Alkmaarse wethouder Leo Worm opent – met het ontsteken van een ouderwetse gaslantaarn – het naastgelegen, eveneens nieuw gebouwde gasmuseum, een gezamenlijk initiatief van het GKNH en twee verzamelaars, de heren K. Zaal en M. Cikot Roos.

Alkmaar De gemeente laat z.g. ‘vroedschapspenningen’ slaan. Deze worden uitgereikt als een bijzonder relatiegeschenk. In een particuliere muntenverzameling bevond zich nog een dergelijke penning uit de 18e eeuw. Deze wordt nu nagemaakt.

20 januari
Medemblik CDA-wethouder G. Kroezen-Pluister stelt de oude Scala-bioscoop als nieuw ingericht multifunctioneel centrum in gebruik. Een raadsbesluit uit 1985 is daarmee gerealiseerd.

21 januari
De Weere Cor de Haan, mede-oprichter (in 1950) van de zangvereniging ‘Maria Christina’ en daarvan ook al 36 jaar secretaris ontvangt de gouden speld van de Kath. Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen.

23 januari
Alkmaar Tjalling Dölle, Alkmaars oudste inwoner overlijdt op 102-jarige leeftijd. Mevrouw Laout is nu de oudste ingezetene van Alkmaar. Ook zij is 102 jaar.

25 januari
West-Friesland In de late middag- en avonduren raast een orkaan over Nederland. Huizen en bedrijven lopen grote schade op, bomen worden ontworteld en het bus- en treinverkeer komt tot stilstand. Bij Bergen verdwijnt bijna 7 meter strand in zee en de spits van de Grote Kerk te Hoorn dreigde naar beneden te komen. Later bleek dat de vrees daartoe ongegrond was. In de regio valt een tiental gewonden.

27 januari
Wieringerwaard Bij een auto-ongeval in de Zijpe overlijdt mevrouw Anna Petronella Groneman (70). Zij was als veefokker nationaal en internationaal bekend. De boerderij ‘Groenhoven’ was de bakermat van de in veehouderskringen bekende Fransstam. (Zie ook Stolphoevereeks, deel VI, ‘Verdwenen water, gewonnen melk’, door Volkert J. Nobel.)

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.