Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1989 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1989

1 december, Purmerend 1 december
Purmerend Een lichte aardschok met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter zorgt om 21.08 uur voor lichte consternatie in Purmerend en omgeving. Tot in Avenhorn en Ursem wordt de trilling gevoeld.

Heerhugowaard Uitgeverij Kluitman Alkmaar BV, sinds enkele jaren domicilie houdend in deze gemeente, ontvangt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk’. De uitgeverij wordt sinds 1987 geleid door het echtpaar Piero Stanco en Heleen Gerla, dat in genoemd jaar de aandelen overnam van de toen bijna 80-jarige P. Kluitman: de derde generatie.

Alkmaar Directeur Jan Pool (61) van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noord-Holland-Noord maakt mèt de dienst de 25 jaar precies vol. Hij wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en de dienst wordt opgeheven. De per 1 januari te realiseren gemeentelijke herindeling van westelijk West-Friesland heeft het draagvlak van de dienst te licht gemaakt.

7 december
Katwoude Mr. Frans de Groot (73) neemt afscheid als waarnemend burgemeester van Nederlands kleinste gemeente. Hij wordt bevorderd tot officier in de Orde van Oranje Nassau en benoemd tot ereburger van Katwoude. Hij sluit een unieke loopbaan af: Hij was 53 jaar in overheidsdienst, waarvan 43 (!) jaar burgemeester van resp. Wijde Wormer, Monnickendam en Katwoude. Drs. J. A. M. Diederen zal als waarnemend ‘burrie’ van Katwoude optreden tot de gemeentelijke herindeling van Waterland is gerealiseerd.

11 december
Haarlem In zijn hoedanigheid als journalist ontvangt Volkert J. Nobel uit handen van de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland t.g.v. zijn afscheid van de dagbladverslaggeving, de bronzen erepenning van de Provincie voor de wijze waarop hij steeds de verslaggeving van de provincie verzorgde. Van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier krijgt hij een gedenkpenning. De penning is net nieuw, want Volkert krijgt de eerste!

14 december
Hoorn Secretaris-penningmeester Jan Morsink (61) neemt afscheid van het waterschap West-Friesland. De in Hoogkarspel wonende ‘ambassadeur’ ontvangt het aardewerkbord van het waterschap. Per 1 januari wordt hij opgevolgd door P. Minneboo, thans wnd. secretaris.

16 december
Hoorn Na 39 jaar trouwe dienst als secretaresse van de regio West-Friesland van het Noordhollands Centrum voor Amateurtoneel, ontvangt Stien Neelen o.a. de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Hoogwoud Jan Davidzon neemt na 45 jaar afscheid van de toneelvereniging ‘De Schakels’. Hij ontvangt van hetzelfde Centrum de Oorkonde van Verdienste.

19 december
Medemblik Oud-gemeentevoorlichter, VVV-man en organisator Wally Vreijsen wordt met vut uitgeluid. Uit handen van burgemeester Jos Feijtel ontvangt hij – als blijk van waardering – de zilveren penning van de gemeente. Iedereen had een gouden penning verwacht. Nog dezelfde avond retourneert Vreijzen de onderscheiding.

28 december
Medemblik Kasteel Radboud ontvangt zijn 35.000e bezoeker. Het is mevrouw M. Peters uit Beets, die enige cadeaus uit handen van burgemeester J. Feijtel ontvangt.

29 december
Obdam Burgemeester J. Louter neemt afscheid van deze gemeente, welke hij zeven jaar heeft gediend. Hij wordt de eerste burger van de per 1 januari nieuwe gemeente Harenkarspel.

Hoorn Het gemeentelijk – openbaar – slachthuis, in 1935 in gebruik genomen, gaat dicht. Het is niet meer rendabel.

Medemblik Op 70-jarige leeftijd overlijdt Petrus Wouter Maria (Piet) Koomen: oud-directeur van drukkerij Idema, oud KVP/CDA-raadslid/wethouder van 1953 tot 1986, drager van de zilveren penning van de gemeente.

31 december
Hensbroek Pieter Cornelis Wit (68), Pier de Vries (74) en Jan Appel (70), allen een reeks van jaren actief in de Ned. hervormde gemeente Hensbroek-Obdam, krijgen bij hun afscheid alle drie de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau opgespeld door locoburgemeester mevr. E. van de Ven. Haar eerste klus als loco.

Hoorn Het jaar 1989 was het warmste jaar van deze eeuw. De winter ‘88/89 de zachtste van de laatste drie eeuwen en mei 1989 was de warmste maand.

 

Laet het kostelijckst van al U niet roeckeloos ontslippen,
Dat's. de tijd, die snel gaet glippen
Zonder dat hij keeren zal.

Joost v.d. Vondel

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.