Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1989 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1989

1 oktober
Opmeer In zijn woonplaats overiijdt Jacob Glas (75): van 1950 tot 1 januari 1979 (herindeling) voor de PvdA wethouder, hoewel KVP/(CDA) de absolute meerderheid bezat. Bij zijn afscheid werd deze veehouder/wethouder benoemd tot ereburger van de (oude) gemeente Opmeer. Maar op maatschappelijk terrein bleef hij actief.

't Veld Zonder één cent subsidie verrijkt een ploeg vrijwillig(st)ers het dorp met een heuse sporthal. Totale kosten ƒ 570.000,-, plus ruim 6500 manuren vrijwilligerswerk. Jeroen Bruin bedenkt de naam voor de aanwinst: ‘Sporthal 't Zijtveld’.

3 oktober
Heerhugowaard Burgemeester J. Stuifbergen geeft de Waarderhout – bos in wording waarvoor twee jaar geleden de eerste bomen werden geplant – officieel voor het publiek vrij.

Scharwoude Voorzitter Th. (Dick) Laan van de Landinrichtingscommissie Westerkogge draagt het recreatiegebied De Hulk (ruim 50 ha.) via gecommitteerde Henk J. de Nijs over aan het SOW. Er is in 6 jaar tijd ƒ 4,5 miljoen in geïnvesteerd.

8 oktober
Hoogkarspel Jan Morsink (61) ontvangt de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ voor zijn 35-jarig lidmaatschap van het parochiekoor, dat hij tevens als dirigent leidt. De parochie zelf viert het 60-jarig bestaan.

13 oktober, Kolhorn 10 oktober
Veenhuizen Directeur P. Slot van de Centrale Landinrichtingsdienst licht de vang van de geëlectrificeerde molen van de polder Veenhuizen. Ook de molen van de polder Berkmeer is voorzien van een machinekamer, met daarin een elektromotor. Het waterschap Groot-Geestmerambacht sluit hiermee het waterbeheersingsprojekt in deze beide polders af.

13 oktober
Kolhorn Commissaris van de koningin drs. R. J. de Wit stelt de in oude glorie herstelde uitspanning ‘De Roode Leeuw’ als restaurant in gebruik. De kroon op het werk van de Stichting ‘Roode Leeuw’, die voor dit project bijna een half miljoen bijeengaarde.

17 oktober, Oosterblokker 17 oktober
Oosterblokker De Stichting Behoud Kerk Oosterblokker, sinds 1984 eigenaresse van de bouwval van de monumentale kerk, haalt verlicht adem. Het restauratie- èn inrichtingsprojekt is afgerond. Er is zo'n ƒ 5,5 miljoen in geïnvesteerd. Jhr. L. van Nispen tot Sevenaer, directeur van de Rijksdienst voor de monumentenzorg, zet de kroon op het restauratiewerk. Stichtingvoorzitter Elle Mol: ‘Ons werkpad is niet over rozen gegaan, maar de klus is geklaard’.

26 oktober
Heerhugowaard In zijn woonplaats overlijdt Hendricus Bruin (94). De oud-veehouder uit Veenhuizen zat van 3 september 1946 tot 1 augustus 1962 voor de PvdA in de gemeenteraad en was ereburger van de gemeente.

27 oktober
Oostwoud De voormalige kleuterschool is ‘omgeturnd’ tot wijksteunpunt voor ouderen. Het eerste in West-Friesland. Voorzitter Cor Druif van de Stichting Activiteitencentrum Woudrust stelt het in gebruik.

28 oktober
Winkel Winkels Harmonie viert het eeuwfeest. Het begon met een fanfare van 14 muzikanten o.l.v. dirigent Dirk Brugman. Nu is het een harmonie met 48 leden o.l.v. dirigent Pieter Heertjes. Piet Honingh is de vierde voorzitter in het 100-jarig bestaan.

31 oktober
Kolhorn Gedeputeerde drs. Jan Achterstraat installeert de Landinrichtingscommissie Schagerkogge, bestaande uit 7 mensen onder voorzitterschap van burgemeester Y. Dijkstra van Niedorp.

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.