Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1989 » februari

Kroniek van West-Friesland - februari 1989

4 februari
Medemblik In het pand Nieuwstraat 8 wordt het bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ – de grote hobby van Theo en Ans Spil – officieel voor het publiek geopend.

Hoorn Op 89-jarige leeftijd overlijdt Johannes Marinus Ridderikhoff o.m. de ‘vader’ van de schouwburg ‘Het Park’ en sinds 1971 na zijn aftreden als voorzitter van de Culturele Raad – ereburger van Hoorn. (Zie ook ‘Johan M. Ridderikhoff: een leven in dienst van het toneel en de revue’ door Hans Rijswijk, 42e jaarboek – 1975 – blz. 150-160).

6 februari
Bovenkarspel Mevr. Mathot is 70 jaar lid van het Kath. Vrouwengilde. Ze is 91 jaar en heeft de oprichting nog meegemaakt. Ze wordt geëerd met een bloemenhulde.

11 februari
Andijk Pop Vriend, grondlegger van het gelijknamige zaadbedrijf, overlijdt op 74-jarige leeftijd. Hij was één van de mensen, die de stoot gaf tot oprichting van het Dorpshuis. Hij was drager van de eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau.

15 februari
Bovenkarspel Milieu-minister Ed Nijpels opent de 56e Westfriese Flora. Voor de bollentelers laat de minister een minder aangenaam geluid horen: ‘geen respijt in de verruiming van bestrijdingsmiddelen, die het milieu aantasten!’. De Zilveren Tulp wordt, evenals in 1987, gewonnen door de fa. M. Boots uit Hem. Het aantal bezoekers is beduidend minder dan vorig jaar. Men telt nu 92.000 bezoekers in 10 dagen.

Medemblik De in 1632 gegraven Pekelharinghaven, die krachtens een in 1872 genomen besluit van de gemeenteraad werd droog gelegd – de sportvereniging DEK had er haar velden – is opnieuw onder water gezet. Nu als jachthaven. In de nieuwe jachthaven en de herinrichting van de directe omgeving er van is dik ƒ 6 miljoen geïnvesteerd. Staatssecretaris van Economische Zaken A. Evenhuis schiet de natte Pekelharinghaven op 1 april officieel open.

16 februari
Heerhugowaard Onbezoldigd organisator van tal van evenementen in de Waardse gemeenschap Piet Kager (bijna 65) stopt ermee en wordt onderscheiden met de gouden eremedaille van de gemeente.

17 februari
Tuitjenhorn In een bomvolle sporthal, op de grens van twee gemeenten, wordt Willem P. M. Wesselink (65), sinds 1 februari 1972 burgemeester van de gemeenten Warmenhuizen en Harenkarspel, met pensioen uitgeluid. ‘Een hoekige, niet gemakkelijke maar altijd eerlijke bestuurder’, die werd onderscheiden met de zilveren penning van verdienste van de gemeente Harenkarspel.

18 februari
Langereis De toneelvereniging ‘Leren Onze Lust’ (LOL) viert haar 90-jarig bestaan in het Dorpshuis ‘'t Zwaantje’ met een reünie met dik 125 leden en oud-leden. ‘LOL is één grote familie’, zegt voorzitter Aris Appel.

19 februari
Berkhout Op 68-jarige leeftijd overlijdt Ric Avis, secretaris van ons Genootschap. (Zie ‘In memoriam’ in 56e bundel (1989), blz. 212-214).

20 februari
De Goorn Bertus de Ridder (70), sinds de oprichting – 43 jaar geleden – betrokken geweest bij de begrafenisvereniging ‘St. Barbara’, eerst als drager en de laatste 14 jaar als uitvoerder, draagt zijn taak over aan Co Feld. ‘Je moet stoppen voor je fouten gaat maken’

21 februari
Hoorn Op het terrein van de oude gasfabriek is tijdens sloopwerkzaamheden een groot mozaïek – ca. 10 m² – te voorschijn gekomen, voorstellende Jan Pietersz. Coen. Waar het mozaïek oorspronkelijk vandaan komt is nog niet duidelijk. Het is waarschijnlijk in een ruimte opgeslagen geweest.

24 februari
Lutjebroek Een gouden speld van de Federatie van Katholieke Muziekbonden voor Cor Bakker van de muziekvereniging ‘St. Caecilia’ voor zijn 40-jarig lidmaatschap en Tinus Schoonhoven ontvangt de gouden speld met twee briljanten voor het 60-jarig lidmaatschap.

Hoorn De rijksscholengemeenschap ‘West-Friesland’ heeft bij de Unicef actie ‘Kunst voor een kind’ ƒ 36.000,- bijeengebracht. Het hoogste bedrag! Waarnemend RSG-rector Klaas Bant mag als herinnering een beeld in ontvangst nemen.

25 februari
Hoorn Voor 65 jaar musiceren krijgt Jan Freese van het Hoorns Harmonie Orkest de gouden harmoniespeld. Klarinettist Jan Gons ontvangt de oorkonde met speld voor 60 jaar spelen. De eretekenen worden uitgereikt namens de Kon. Ned. Fed. van Muziekverenigingen.

26 februari
Den Helder Sedert 1848 is de barometerstand niet meer zó laag geweest. Er wordt een luchtdruk van 954,4 mbar of hpa, zoals dat nu heet, gemeten. Ouderwetse kwikbarometers liepen over!

28 februari
Stroet. Het gladiolenbedrijf van Klaas Dekker gaat in vlammen ten onder. Een miljoenenschade. Op 25 februari 1987 brandde het bedrijf ook af. De schade was toen 2 miljoen.

« januari | maart »

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.