Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1988 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1988

1 december
Andijk De tweede windturbine van de Westfriese Windmolen Coöperatie – twee jaar geleden opgericht – wordt geplaatst langs de Cornelis Kuinweg.

Medemblik Na ruim 15 jaar duisternis is het uurwerk van de toren van de Sint Martinuskerk weer verlicht. De kostbare restauratie van de toren is hiermede voltooid. De Stichting ‘Torenlicht’ kan worden uitgeblazen c.q. opgeheven.

8 december
Bergen De dichteres Wilhelmina Smit van de Wall viert haar 100e verjaardag. Ze woont nog op haar ‘eigen’, rookt een pakje sigaretten per dag en bleef volgens haar zeggen ‘rokend gezond’.

14 december
Callantsoog Vandaag stelt gedeputeerde Wim van Gelder het windmolenpark aan het Noordhollands kanaal officieel ingebruik. Saillant punt: een dag later worden de molens gedurende de nacht stopgezet wegens geluidsoverlast. Alleen bij windkracht 4 of méér overstemt de wind het lawaai en draaien de molens wél.

15 december
Hoorn C.P.H. Vis, hoofd afd. Fysiotherapie van het Westfries Gasthuis (lokatie Sint Jan) neemt als hoofd afscheid van de afdeling die hij zelf 21 jaar geleden oprichtte. Hij moet om gezondheidsredenen voortijdig stoppen.

16 december
Berkhout Voor Daan Gilissen (57), gedurende 27 jaar hoofd van de openbare ‘Geert Holleschool’, zit het er op. Meester Daan krijgt een groots afscheid.

Alkmaar Gerard Doornbos, voorzitter van het Landbouwschap, slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van de Rijks Middelbare Agrarische School (RMAS) te Alkmaar. In het complex aan de Drechterwaard – naar een ontwerp van architecte, ir. G. Thio – wordt in totaal ƒ 15 miljoen gemvesteerd.

19 december
Schagen Na 53 jaar zijn tandartsenpraktijk te hebben uitgeoefend stopt tandarts Willem Roelf Elema er mee. Hij is inmiddels 82 jaar. ‘De ogen worden wat minder’.

21 december
Heerhugowaard Dokter F.J.M. Twisk ontvangt op zijn 65e verjaardag ruim 1200 patiënten. Bijna 36 jaar is hij als huisarts in de Waard werkzaam geweest. ‘Dokter en mevrouw’ krijgen o.m. een Delftsblauw wandbord, voorstellende het doktershuis aan de Middenweg. Toen hij begon had hij één collega, bij zijn afscheid elf.

Schagen Het ruilverkavelingsplan voot de Schagerkogge (3687 ha) wordt bij stemming aanvaard met 89,7% van de oppervlakte en 70,6% van de eigenaren. De voorbereidingscommissie is hiervoor bijna elf jaar in touw geweest. De kosten worden geraamd op ruim ƒ 46 miljoen. Natuur- en landschapsbeschermers spreken van ‘een zwarte dag’, de agrariërs daarentegen zien weer enig toekomstperspectief.

25 december
Oudkarspel In zijn woning in Bergen overlijdt mr. Cornelis Pieter Eecen (90), van 1925 tot begin jaren zeventig – als representant van de vijfde generatie Eecen – directeur van de NV ‘Noordhollandsche van 1816’; van 1938 tot 1948 was hij voorzitter van de K.N.S.B. Hij was officier in de orde van Oranje Nassau.

31 december
Wieringermeer Mr. B. Sybrandij (60) neemt afscheid als rentmeester en dijkgraaf. Hij wordt opgevolgd door ir. D. Dooper.

Hoorn Nico van Gelderen (42) neemt na bijna 9 jaar afscheid als directeur van de schouwburg ‘Het Park’. Hij wordt op grootse wijze uitgeluid en vertrekt naar Tilburg. Rob Weber (41) volgt hem op.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.