Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1986 » januari

Kroniek van West-Friesland - januari 1986

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 54e bundel, pagina 157-167.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1987.
Samengesteld door Evert C. de Vries.

Kroniek van West-Friesland 1 januari
Hoorn De ziekenfondsen ‘West-Friesland’ en ‘Alkmaar-Den Helder en Omstreken’ gaan samen verder als ‘Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland Noord’, in een samenwerkingsverband met de Onderlinge Ziektekostenverzekering ‘Noord-Holland Noord’.

6 januari
Langedijk Een meerderheid van de leden (58%) van de coöp. veilingvereniging ‘Langedijk en Omstreken’ wijst voor de tweede achtereenvolgende maal een fusie met de veilingen Alkmaar en Beverwijk af. Men vindt het bedrijventerrein ‘Beveland’ in Heerhugowaard ongeschikt als vestigingsplaats voor een nieuwe veiling.

8 januari
Alkmaar Eigenaar-exploitant A.H. Weber sluit de in 1935 door zijn vader in de Langestraat geopende Victoria-bioscoop.

Grootebroek Floris Spek (76) wordt benoemd tot erelid van de r.k. begrafenisvereniging ‘Sint Barbara’. Na veertig jaar drager te zijn geweest houdt hij het verder voor gezien.

10 januari
Ursem De band tussen de polders Beemster en Mijzen, die sinds de droogmaking van de Beemster in 1612 heeft bestaan, wordt officieel verbroken. Het hoogheemraadschap ‘Noordhollands Noorderkwartier’ neemt eigendom, beheer en onderhoud van de twee nieuw gebouwde bruggen over de Ursemmervaart (de Jan Vetsbrug en de Fenisserbrug) over.

11 januari
Hoogwoud Voorzitter Nic. Feld van de fanfare ‘Crescendo’ – 50 jaar lid – ontvangt de erepenning van de gemeente Opmeer. Vice-voorzitter Cor Sneek – 60 jaar lid – krijgt het gouden insigne met twee briljanten van de Noordhollandse Bond van Muziekverenigingen opgespeld.

15 januari
Venhuizen Burgemeester Jacobus (Koos) Marinus Schouwenaar (38) wordt na een 7-jarige ambtsperiode uitgeluid. De volgende dag mag hij zich eerste burger van Castricum noemen.

17 januari
Oudesluis In een weiland bij Keinsmerbrug ontdekken leden van de historische vereniging ‘Zijpe’ o.l.v. amateur-archeoloog Frans Diederik resten van een nederzetting uit ca. 4500 voor Chr. (de late steentijd). Het is de oudste vondst in westelijk Nederland. De oudst bekende tot nu toe werd enkele jaren geleden bij Kolhorn gedaan. Die dateerde uit 2500 voor Chr.

30 januari
Heerhugowaard In het bejaardenhuis ‘De Hooge Weere’ te De Weere overlijdt Jan Leegwater: van 1946 tot 1958 (vanaf 1953 als wethouder voor de A.R.) lid van de gemeenteraad van Heerhugowaard. Hij was ereburger van deze gemeente vanwege zijn vele verdiensten. (Witte Kruis, chr. onderwijs). Hij werd ruim 100 jaar.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.