Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1985 » februari

Kroniek van West-Friesland - februari 1985

7 februari
Wervershoof Koorpionier Piet Swart ontvangt t.g.v. zijn 40-jarig jubileum de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Sinds de oprichting van de r.k. parochie Andijk in 1948 leidt hij o.m. het kerkkoor.

8 februari
Sijbekarspel De gymnastiekvereniging ‘De Westfries’ viert haar 75-jarig bestaan met o.m. een reunie. Er werd gestart met 17 leden, nu zijn er rond 125. Café Halfweeg in Midwoud was het eerste onderkomen, in 1936 volgde de verhuizing naar ‘De Roode Leeuw’ in Benningbroek en het dorpshuis ‘De Vang’ is nu al weer een aantal jaren de vaste stek.

15 februari
Bovenkarspel RABO-topman ir. P.J. Lardinois opent de 52e Westfriese Flora. De fa. J. Knijn en Zoon te De Goorn wint ‘De Zilveren Tulp’. De eerste en enige Flora onder voorzitterschap van Jaap Boon trekt ruim 93000 bezoekers. Secretaris P.C. Mantel vindt het na 33 jaren welletjes en neemt afscheid.

23 februari
Hoorn Precies 325 jaar geleden besluiten de ‘Heeren Burgemeesteren van Amsterdam, mitsgaders de Gedeputeerden van Hoorn, Edam, Monnickendam ende Purmerende’ bij het ‘Accoord der Vijf Noordhollandse Steden’ om voor gezamenlijke rekening tussen genoemde steden trekvaarten en ‘jaagende wagenwegen’ aan te leggen. Op 6 juni 1660 verleenden de gedeputeerde staten van Holland en West-Friesland hiervoor octrooi. In 1661 was de zgn. ‘Vijfstedenweg’ – ook genaamd ‘'t Noordhollands Zantpad’ – een feit.
West-Friesland was uit z’, eeuwenlange isolement verlost. In 1819 werd de weg verlengd met de verbinding Hoorn-Enkhuizen en werd de naam in ‘Zesstedenweg’ veranderd.

27 februari
Schagen ‘Tante’ Nel Helder (85), al 30 jaar pianiste van de Westfriese Dansgroep, wordt tot erelid benoemd. Officieel jubileerde zij in 1984, maar toen is het er niet van gekomen.

28 februari
Hoorn Laatste dag van de droogste – winterse – februarimaand sinds 1850; met nog geen 2 mm. neerslag in West-Friesland.

« januari | maart »

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.