Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1982 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1982

1 december 1 december 1982, Dirkshorn
Dirkshorn Het op initiatief van het gemeentebestuur van Harenkarspel opgestelde restauratieplan van vier kerken wordt door burgemeester W.M.P. Wesselink officieel gestart in de uit 1869 daterende Ned. herv. kerk. Met het hele plan is zo'n 2 miljoen gulden gemoeid.

2 december
Alkmaar Drs. J.F.A.G. König (73) overlijdt. Van 1956 tot 1971 was hij rector van het Petrus Canisiuscollege.

9 december
Middenrneer. Eén van de allereerste bewoners, de heer Th. List, schenkt zijn Wieringermeer-archief aan de Stichting „Historisch Overzicht Wieringermeer”. Zijn archief omvat 50 jaar geschiedenis van de polder.

Hoorn De MTS heeft als eerste school in Nederland een eigen windmolen. Deze levert een vermogen van 40 Kilowatt, dat ten goede komt aan de school, maar de molen dient ook om de leerlingen vertrouwd te maken met deze herontdekte vorm van energieopwekking.

10 december
Medemblik Burgemeester W.S. Westendorp stelt de nieuwe openbare bibliotheek aan de Burg. Schoutsenstraat in gebruik. De voormalige Nutsbibliotheek aan de Westerhaven kan na 175 jaar trouwe dienst worden gesloten.

13 december
Heerhugowaard Minister mr. J.G. Rietkerk van Binnenlandse Zaken opent met een forse sleutel het nieuwe stadhuis aan de Parelhof, gebouwd naar een ontwerp van architect Hondius. De kosten bedragen „iets meer” dan 12 miljoen gulden. Het is het vijfde gemeentehuis sinds 1851.

16 december
Hoorn De heren C. Salman en B. Kalb slaan samen de eerste paal voor de bouw van een nieuwe r.k. scholengemeenschap, welke aan de Nieuwe Steen zal verrijzen. De opdrachtgevers zijn de St. Aloysius Mavo en de Scholengemeenschap Werenfridus.

Heerhugowaard Als oud-bestuurslid van de Stichting Openbare Bibliotheek Heerhugowaard slaat mevrouw J.P. Mandemaker-Slikker de eerste paal voor de nieuwe hoofdbibliotheek. Het gebouw, ontworpen door het architectenburo Gruisen, verrijst bij de „Middenwaard” en zal bijna 4 miljoen gulden gaan kosten.

20 december
Anna Paulowna De heer Jo v.d. Berg ontvangt als eerste de J.F.Ch. Dix-penning voor zijn verdiensten als veredelaar van bloembollen. De penning wordt uitgereikt door de heer Dix – 101 jaar – zelf.

24 december
Barsingerhorn Burgemeester L. Hartman (64) dient om gezondheidsredenen zijn ontslag in. Hij werd op 16 april 1962 als eerste burger van de gemeente Wieringerwaard ingehaald en kreeg per 1 juli 1966 Barsingerhorn erbij en per 1 aug. 1970 werden deze twee gemeenten één. Oud-burgemeester Henk de Wilde van Schagen zal als tijdelijk burgemeester de honneurs waarnemen.

25 december
Andijk Op 74-jarige leeftijd overlijdt Cornelis Kuin. Van 1953 tot 1966 was hij raadslid en vervolgens tot 1974 wethouder. Van 1933 tot 1968 was hij LTB-secretaris. Hij was medeoprichter van een zelfstandige r.k.-parochie. Verder bekleedde hij tal van functies in het openbare en verenigingsleven.

28 december
Blokker In zijn woonplaats Lisse overlijdt Johannes Joseph Barnhoorn (85). Hij was huisarts te Blokker van 1922 tot 1965, ridder in de Orde van Oranje Nassau en in de Orde van Gregorius de Grote en voorts ereburger van (de voormalige gemeente) Blokker.

29 december
Langedijk Eric Groen – 12 jaar – uit Noord-Scharwoude leent het 200.000e boek uit de Openbare Bibliotheek. Een nieuw jaarrecord en het levert Eric een boekenbon op.

31 december
Alkmaar De Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen, opgericht op 20 mei 1903, maakt de 80 jaar net niet vol. De Bond gaat met de Stichting voor rundveeverbetering en de Bond van Verenigingen voor KI bij Dieren op in de nieuwe Bond voor Rundveeverbetering en de Rundveehouderij (PBR), waarvan Siem Moeyes de eerste voorzitter wordt.

Schagen Jos S.C.M. Louter (42) en lid van het CDA beleeft als gemeentesecretaris zijn oudejaarsavond. Hij sluit hier een tienjarige loopbaan af en begint 1983 als burgemeester van Obdam.

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.