Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1982 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1982

1 oktober
Schagen Drs. L.W. (Bert) Stam, (PvdA), op 16 oktober 1976 als eerste burger op Wieringen ingehaald en vorige week als zodanig uitgeluid, wordt als burgemeester van Schagen geïnstalleerd.

Twisk De nieuw gebouwde geïntegreerde basisschool aan de Beukenlaan, gebouwd naar een ontwerp van het Medemblikker architectenbureau Vlaming, biedt onderdak aan drie lagere scholen en een kleuterklas; maar één lagere schoolklas en één kleuterklas moeten elders worden ondergebracht. De nieuwe school telt twee lokalen te weinig!

Hoorn Directeur W.J. de Vries (61), hij stond aan de wieg van het Algemeen Streekziekenhuis „West Friesland”, waarvoor in 1964 de eerste paal werd geslagen, wordt met een druk bezochte receptie uitgeluid.

Schagen Vandaag 125 jaar geleden – 1 oktober 1857 – verscheen nr. 1 van de Schager Courant: een uitgave van P.J.G. Diderich, alleen op donderdag. In 1929 werd het pas een echt dagblad. Dat was hèt werk van Piet Trapman, die het nieuwsblad in 1897 overnam. Hij overleed in mei 1941, op 69-jarige leeftijd. Sinds 14 februari 1981 is het „NHD/Schager Courant”.

4 oktober
Purmerend Met de geboorte van Dennis Almekinders overschrijdt groeikern Purmerend de inwonergrens van 40.000.

8 oktober
Alkmaar Precies 409 jaar nadat in Alkmaar de Victorie begon brengt de geboorte van Marvin Mers – Runmolen 54 – het inwonertal van deze groeikern op 80.000.

11 oktober
Wervershoof De 76 leerlingen van het openbare kleuter- en lager onderwijs nemen de in het plan Kagerdijk gebouwde nieuwe openbare basisschool „De Dijkwerker” in gebruik. De voorgaande o.l. school werd in januari 1964 bij gebrek aan voldoende leerlingen gesloten. In september 1979 kreeg het openbaar onderwijs weer vaste grond in de gemeente en wel in de kleuterschool „Klein Duimpje” met 7 leerlingen. De „tweede” openbare lagere school ging in september 1981 al van start.

16 oktober
Hoorn De heer C. Klaij, directeur van de Rabobank Hoorn gaat met vervroegd pensioen. Hij is in vele functies werkzaam geweest, welke lagen tussen tuindersknecht en die waar hij thans afscheid van neemt. Hij wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

18 oktober
Haarlem Ir. L.R. Dijkema, oud hoofd-ingenieur-directeur (HID) van de Provinciale Directie Bedrijfsontwikkeling van het ministerie van Landbouw en Visserij, overlijdt op 70-jarige leeftijd. Van 1948 tot 1964 was hij landbouwconsulent in Noord-Holland en vervolgens tot aan zijn pensionering HID.

23 oktober
Zuidermeer Wethouder Hein van der Pal van Wester-Koggenland stelt de sportzaal – „vrucht van de vechtlust van de dorpsbewoners” – in gebruik.

25 oktober
Grootschermer Op 79-jarige leeftijd overlijdt Wi1lem Johannes Driessen. Hij was van 16 januari 1947 tot 1 juli 1968 burgemeester/secretaris van de gemeenten Schermerhorn en Noord- en Zuid Schermer, voorts was hij oud provinciaal Groene Kruisbestuurder en ridder in de Orde van Oranje Nassau.

28 oktober
Hoorn In Den Haag overlijdt mr. Benjamin Richard Canneman, 73 jaar. Hij diende Hoorn van 16 november 1949 tot 1 juni 1971 als burgemeester. Hij was medeoprichter van de Stichting Ontwikkeling West-Friesland, waaruit later het Samenwerkingsorgaan West-Friesland is ontstaan.

Wervershoof Op een originele manier opent burgemeester Han Meijer het sporten evenementencentrum „De Dars”: met het vertonen van een videoband, waarop de bouw is vastgelegd. Het gebouw is qua opzet uniek in Noord-Holland.

29 oktober
Obdam Burgemeester F. de Nijs legt de ambtsketen af. Twaalf jaar lang heeft hij de burgemeestersstoel bezet (1970-1982) en hij is 45 jaar als overheidsfunctionaris werkzaam geweest. Hij vertrekt als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hoorn De besturen van het St. Jans Gasthuis en het Algemeen Streekziekenhuis „West-Friesland” ondertekenen een verklaring, welke zal moeten leiden tot een fusie en een gemeenschappelijk beleid.

Zijdewind In een weiland van A. Berkhout in de buurtschap Blokhuizen wordt een grafveld ontdekt, dat vermoedelijk dateert van voor 1200 v. Chr.

30 oktober
Hoorn De St. Cyriacus- en Franciscuskerk aan het Grote Noord, precies 100 jaar geleden door mgr. Snickers, bisschop van Haarlem, gewijd is het middelpunt van een groots opgezet feestprogramma. De kerk is een schepping van architect A.C. Bleijs.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.