Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1982 » augustus

Kroniek van West-Friesland - augustus 1982

7 augustus
Den Helder Provincie-commissaris drs. R.J. de Wit stelt de vernieuwde visafslag in gebruik: de derde uitbreiding van het in 1963 gebouwde pand. Na die van Urk is de gemeentelijke visafslag van Den Helder (in oppervlakte zo'n 4100 m²) de grootste van ons land.

14 augustus
Heerhugowaard De buurtschap De Noord beschikt óók over een nieuw multifunctioneel centrum. Kosten ca. ƒ 1 miljoen. Het gebouw gaat officieel „'t Rondeel” heten.

16 augustus
Hoorn Het Westfries Museum komt in het bezit van een fraai Chine de Commande servies (70-delig). De gift komt van de familie Maclaine Pont. Dit soort serviezen staat in nauwe relatie tot de Ver. Oostindische Compagnie. Voorts wordt een aantal schilderijen en voorwerpen geschonken.

20 augustus
Waarland Wethouder Bas van Oijen van Harenkarspel verricht in deze kwaliteit zijn laatste daad. Hij stelt het met o.m. een fikse sportzaal uitgebreide dorpshuis in gebruik en spreekt over „het symbool van een stuk saamhorigheid van een dorpsgemeenschap”. De uitbreiding kostte totaal ƒ 1.200.000,-.

21 augustus
Medemblik De vorig jaar gerestaureerde synagoge komt ter beschikking van de gemeenschap. Vele verenigingen en werkgroepen maken er reeds gebruik van.

22 augustus
Purmer Symen Laan (69), markant waterschapsbestuurder in Noord-Holland en de laatste dijkgraaf van een nog groene Purmer, overlijdt plotseling. Hij was ridder O.N.

24 augustus
Eenigenburg Deze plaats is de eerste in Noord-Holland waar een drukrioleringssysteem in werking wordt gesteld: een persleiding met 22 pompjes. Plaats van opening: een „huissie”, zoals dat vroeger boven sloot stond.

Bovenkarspel Bestuurder-tuinder Piet Rood, al meer dan 20 jaar aktief in de gemeenteraad (Bovenkarspel/Stede Broec), het waterschap (Het Grootslag/Westfriesland), Bloembollencultuur en de bloembollenveiling „West-Friesland” wordt op zijn 65e verjaardag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. „Het mooiste diploma dat ik ooit voor al m'n bestuurlijke werk heb gekregen.”

Obdam Ereburger H. de Wijs (83) overlijdt. Van 1930 tot 1970 (sedert 1952 als wethouder) maakte hij deel van de gemeenteraad. Gedurende 35 jaar diende hij de voormalige veiling, waarvan 28 jaar als voorzitter.

27 augustus
Hoorn De botterwerf van Cees en Liesbeth Droste aan de Karperkuil wordt officieel in gebruik genomen. Wethouder Tom Groothuis laat de eerste botter van de helling glijden.

28 augustus
Schagen Da. J. Broersen-van der Veen neemt na 10 jaar afscheid van de Ned. herv. gemeente. Zij gaat met emeritaat, maar stilzitten is er nog niet bij. Zij verleent bijstand in het pastoraat van Drachten.

Twisk Op 74-jarige leeftijd overlijdt Barend Koolhaas. In muziekkringen een persoonlijkheid. Hij dirigeerde onder andere „West-Frisia” in Twisk en in Dirkshorn „Onder Ons” en richtte op latere leeftijd het Noordhollands Orkest voor Ouderen op. (zie ook de 47e bundel-1980-blz. 191).

Alkmaar Het oudste koor hier ter stede, het koor van de St. Laurentiuskerk bestaat 125 jaar. Na 1968 werd het een gemengd koor; 111 jaar was het een mannenkoor geweest.

30 augustus
Opperdoes Cor Zwier verlaat als wethouder Noorder-Koggenland, na 25 jaar gemeentepolitiek. Gedurende 20 jaar was hij wethouder; aanvankelijk van Opperdoes, welke gemeente hij tot aan de samenvoeging ook nog 2 jaar als waarnemend burgemeester heeft gediend. Hij wordt uitgeluid als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Anna Paulowna Nog een ridder. Arie Glim – 69 – verlaat de gemeenteraad. Gedurende 33 jaar heeft hij namens de CPN een raadszetel bezet en dat in een geheel eigen stijl.

Heerhugowaard Na 24 jaar actief gemeenteraadswerk, waarvan de laatste 6 jaar als wethouder, verlaat Niek S. Sprenkeling het gemeentehuis; ook als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Langedijk Jac. Bruyn verlaat na bijna 30 jaar de gemeenteraad. De laatste 9 jaar als wethouder en ... eveneens als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

« juli | september »

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.