Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1978 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1978

12 december
Hoogkarspel Burgemeester P. Groot draagt woning (Kleine Immert 17) over aan nieuwe eigenaar, fam. T. Mustert. Laatste koopwoning, die in Hoogkarspel wordt opgeleverd; laatste officiële daad van burgemeester Groot voor zijn pensionering.

13 december
Hoorn In zijn woonplaats Vaassen overlijdt Frederik Slomp (80), emeritus gereformeerd predikant; na de oorlog gedurende 12 jaar evangelisatiepredikant te Hoorn. In de bezettingsjaren was hij oprichter van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, bekend onder zijn verzetsnaam ‘Frits de Zwerver’.

15 december
Heerhugowaard Burgemeester mr. A. F. Molleman opent het nieuwe muziekcentrum, gebouwd pal naast ontmoetingscentrum ‘De Schakel’. De bijna één jaar oude muziekschool ‘Dijk en Waard’ wordt hoofdgebruiker van het 12 lokalen tellende centrum, dat ƒ 1,7 miljoen heeft gekost.

Opmeer In laatste raadsvergadering wordt wethouder Jan Glas, die deze bestuursfunctie sedert 1945 bijna onafgebroken heeft uitgeoefend, benoemd tot (laatste) ereburger van (deze) gemeente Opmeer.

16 december
Koedijk Rederijkerskamer ‘De Roos’ viert 110-jarig bestaan met opvoering van het spel ‘Wilde vaart’ en druk bezochte receptie. Mevr. Iet Buisman-de Waal, die er 50 van meemaakte als lid, ontvangt gouden speld van Ned. Centrum voor Amateurtoneel.

18 december
Blokker Tijdens laatste raadsvergadering ontvangt wethouder Ellen Mol, 33 jaar actief in Blokkerse politiek, waarvan 29 jaar als wethouder, de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Alkmaar Uitgeverij Kluitman, 114 jaar met de stad verbonden, vestigt zich aan de Kelvinstraat 20 te Heerhugowaard Enige binding met Alkmaar blijft het postbusnummer 123.

19 december
Ursem Tijdens raadsvergadering wordt burgemeester B. J. de Winter uitgeroepen tot de laatste ereburger van deze gemeente.

Opperdoes Mej. A. Zwaan, de eerste vrouwelijke gemeentesecretaris van ons land, ziet 40 jaar werken in overheidsdienst beloond met ere-medaille in goud van Orde van Oranje Nassau en gaat nog even door als secretaris van Noorder-Koggenland.

20 december
Haarlem Drie scheidende burgemeesters uit oostelijk West-Friesland horen van commissaris der koningin drs. R. J. de Wit, dat zij zijn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau: P. Groot van Hoogkarspel (46 jaar in overheidsdienst, waarvan 21 als burgemeester), J. P. Straathof van Hensbroek (43 jaar in overheidsdienst waarvan 21 jaar als burgemeester-secretaris) en J. Cornelisse van Avenhorn (41 jaar in overheidsdienst, waarvan 16 jaar als burgemeester).

21 december
Hoorn Krijn Dekker, concierge van de Rijksscholengemeenschap West-Friesland, wordt met pensioen en de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje Nassau uitgeluid. Na een dienstverband van dik 36 jaar. Hij startte zijn loopbaan op 22 maart 1942 aan de RHBS.

22 december
Hoogwoud Na ruim 44 jaar het r.k. kleuteronderwijs te hebben gediend wordt ‘juf’ Wegdam uitgeluid. Zij krijgt o.m. de Gemeentetegel en een reis naar keuze in Europa aangeboden.

Obdam Overladen met geschenken neemt ‘juf’ Ranzijn afscheid: na ruim 32 jaar als onderwijzeres in de Willibrordusschool voor de klas te hebben gestaan.

29 december
Hensbroek In afscheids-raadsvergadering wordt burgemeester-secretaris J. P. Straathof benoemd tot (de laatste) ereburger van deze gemeente.

30 december
Alkmaar Klaas Rus, laatste eigenaar (en tussen 1949 en 1969 tevens exploitant) van het horeca-complex ‘Het Wapen van Heemskerk’ aan de Breedstraat blaast – letterlijk – laatste kaars in het complex uit. ‘Het Wapen’ sluit. Einde van een rijke, en meer dan een eeuw oude traditie.

Enkhuizen Deze stad heeft nu haar derde carillon. In het jongste stadsdeel wordt het nieuwe (derde) carillon in gebruik gesteld door de oudste bewoner van de wijk, de 95-jarige Alex Groen.

Hoogwoud Tijdens afscheidsreceptie deelt burgemeester mr. W. F. Maat de laatste twee zilveren erepenningen van de gemeente uit: aan raadslid (en oud-wethouder) ‘meester’ G. J. Tulp en aan de heer C. Dekker, hoofd van de openbare basisschool te Aartswoud voor diens meer dan 30-jarige dienstbetoon aan onderwijs en gemeenschap.

31 december
Schagerbrug Het bejaardentehuis ‘Zuiderzon’ waarvoor in 1951 de eerste steen werd gelegd, sluit. Afgekeurd, niet meer van deze tijd.

Hoorn Met een plotseling ingevallen koudegolf, compleet met veel ijzel en een ijzige oosterstorm met windkracht 9, neemt het jaar 1978 afscheid.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.