Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1976 » juni

Kroniek van West-Friesland - juni 1976

1 juni
Andijk De heer W. Veldhuizen (42) wordt geïnstalleerd als burgemeester: opvolger van per 16 november '75 naar Wieringermeer vertrokken burgemeester J. F. G. Knorr.

Alkmaar Kees Torenvlied, chef van het Pesiebad aan de Bergerweg gaat met pensioen. Achtendertig jaar lang leerde hij duizenden kinderen en volwassenen de zwemkunst.

2 juni
Langedijk Fa. Vroegop te Broek op Langedijk voert eerste nieuwe piepers van de koude grond aan: ruim 100 kg. De kleine brengen ƒ 3,39 per kg op. Ondanks droge voorjaar met record aantal zonuren en flinke nachtvorst geschiedt primeur-aanvoer één dag eerder dan in ‘74.

Hoorn Bij zijn afscheid als voorzitter van de Rabobank Hoorn ontvangt de heer C. N. Laan Dzn. (Berkhout) de gouden speld: blijk van waardering en erkentelijkheid voor 38 jaar bestuursarbeid in de wereld van het coöp. landbouwkrediet.

3 juni
Purmerend Randweg om Purmerend, onderdeel van rijksweg 7 als echte autosnelweg-in-wording, wordt voor verkeer vrij gegeven: in totaal 4,4 km weg, totale kosten 44 miljoen.

4 juni
Graft. De heer Louwris Bruin overlijdt op 80-jarige leeftijd. Meer dan 25 jaar heeft hij Doopsgezinde gemeente als boekhouder gediend. In het maatschappelijk leven heeft hij vele functies bekleed. Hij was de laatste touwslager van 't Noordeinde. (zie 42e bundel, blz 20).

5 juni 5 juni 1976, tekening: Maarten Oortwijn
Midwoud Burgemeester P. Smit opent het naturistenterrein van de vereniging ‘De Vrije Vogels’, gelegen in fruittuin van 5 ha. Het eerste naturistenterrein in West-Friesland.

9 juni
Kolhorn Gedeputeerde drs. J. van Dis stelt nieuwe gemaal ‘K. Breebaart Jzn.’ in werking. Gemaal kan met maximum capaciteit van 150 m³ per minuut de Groet- p.n Braakpolder bemalen.

13 juni
Venhuizen Alhier overlijdt Theodorus Vroling (81): oud-dorpssmid en na de tweede wereldoorlog uitvinder van de Vroling-heteluchtkachel. Had 18 octrooien op zijn naam staan, meeste op terrein van verwarmingstechniek.

15 juni
Alkmaar De heer C. N. Klaver, chef vervoersdienst Noord van de NZH hij begon zijn carrière 40 jaar terug bij de NACO – wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Alkmaar De uit 1931 daterende en na laatste rit van Bello op 31 augustus 1955 gesloten tunnel onder het N.S.-station wordt door burgemeester drs. R. J. de Wit weer voor publiek open gesteld.

16 juni
Berkhout In de heer Jos. E. Castenmiller (45), ruim 10 jaar secretaris van de gemeente Uitgeest, begroet Berkhout nieuwe burgemeester.

17 juni
Medemblik De 24 meter hoge schoorsteen van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis, die 66 jaar lang mede het silhouet van de Radboudveste heeft bepaald, wordt opgeblazen. Conserveren van de ‘pijp’ blijkt te kostbaar te zijn.

21 juni
Sijbekarspel Door burgemeester Smit wordt het recreatiepark ‘Onder de Perelaer’ geopend. Het is één van de grootste in zijn soort in Noord-Holland.

24 juni
Katwoude De openbare basisschool gaat dicht. Meester J. Hepkema, sedert 1958 hoofd van deze eenmansschool in Noordhollands kleinste gemeente, heeft van de gemeenteraad eervol ontslag gekregen. De zes leerlingen, die de school in nieuwe schooljaar zouden bevolken, moeten nu naar Monnickendam. School sloot laatste jaar met elf leerlingen af.

26 juni
Alkmaar Enige honderden oud-leerlingen nemen afscheid van de heer W. Andela, eens hun leraar bemestingsleer en staatsinrichting aan de Rijks Middelbare Landbouwschool. Hij was tevens adjunct-directeur en gaat nu van zijn pensioen genieten.

Spanbroek Meester M. Dam, per 1 januari 1932 tot onderwijzer aan de r.k. jongensschool benoemd en sedert 1 oktober 1945 hoofd van deze in 1968 gemengde lagere school wordt op hartelijke wijze met pensioen uitgeluid. Wordt nadien onderscheiden met pauselijk ereteken Pro Eclesia et Pontifice.

30 juni
Graft-De Rijp Voorbereidingscommissie, die verkaveling van de Eilandspolder moet voorbereiden is door Gedeputeerde Laan geïnstalleerd. Zesendertig jaar geleden wilde men ook al beginnen, maar de oorlog stak een spaak in het wiel.

« mei | juli »

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.