Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1976 » januari

Kroniek van West-Friesland - januari 1976

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 44e bundel, pagina 179-198.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1977.
Samengesteld door Evert C. de Vries.

Kroniek van West-Friesland 1 januari
Bovenkarspel De brandweerkorpsen van Bovenkarspel en Grootebroek zijn tot één korps samengevoegd. Het korps omvat 48 leden en heet ‘Brandweerorganisatie Stedebroec’, o.l.v. commandant Jan Kunst.

2 januari
Wervershoof In de heer J. B. M. (Han) Meijer (45), voormalig wethouder van Schoorl, begroet gemeente nieuwe burgemeester.

3 januari
Texel Orkaan met windkracht 12 teistert ons land en richt voor vele tientallen miljoenen guldens schade aan. Texel wordt over volle lengte van het eiland ruim 20 meter smaller, in Egmond aan Zee beukt Noordzee gat in de boulevard, de Hargermolen in Schoorl slaat op hol, maar brandweer slaagt er in de ruim 100 jaar oude molen voor totale ondergang in het vuur te behoeden. Afsluitdijk moet enige tijd voor verkeer worden gesloten.

5 januari
Stompetoren Het grondboorbedrijf Loots BV bestaat 50 jaar. Grondlegger Reindert Loots ontvangt ere-medaille in goud van Orde van Oranje-Nassau.

6 januari
Langedijk Start van feestweek, waarin 100-jarig bestaan van de Vereniging van Chr. nationaal schoolonderwijs te Broek op Langedijk wordt herdacht: de J. D. van Arkelschool.

9 januari
Alkmaar Op 72-jarige leeftijd overlijdt de heer H. G. A. Brüggeman: eigenaar van een heren- en dameskledingzaak. Hij genoot vooral in de binnenstad grote bekendheid.

Hem Slechts 5 van de 79 leerlingen bezoeken openbare basisschool aan Hertog Willemweg. Ouders van overige leerlingen staken één dag: uit protest tegen het feit dat gemeentebestuur van plan is Hem na 125 jaar van eigen school te beroven. Nieuwe school zou in dorp Venhuizen moeten worden gebouwd.

10 januari
Grootebroek Vijftig jaar geleden begonnen vader en moeder Hoekstra een bodedienst. Driemaal per week naar Hoorn en Enkhuizen met paard en wagen. Nu vindt men Hoekstra B.V. in geheel Europa, maar het ‘kleine vrachtje’ is nog even belangrijk als vroeger.

11 januari
Purmerend Op 67-jarige leeftijd overlijdt mr. R. Kooiman; van 1945 tot eind 1973 burgemeester van deze gemeente.

13 januari
Alkmaar Mr. W. H. Dollekamp (Bergen) treedt (na 10 jaar) af als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Hollands Noorderkwartier, wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau en ontvangt gouden legpenning van de stad Alkmaar. Zijn opvolger: ir. T. G. Tomson.

Wognum Dirk Saal is 60 jaar organist. Enerzijds agrariër, anderzijds musicus: speciaal koordirectie. Wie heeft er nooit gehoord van het beroemde Wognums Zangkoor, dat internationale faam verwierf o.l.v. Willem Saal en later triomfen vierde onder zijn zoon Dirk.

15 januari
Blokker Pastoor A. M. Goossens heeft bijna veertig jaar katholieke gemeenschap gediend, waarvan twaalf jaar die van Blokker. Om gezondheidsredenen moet hij stoppen. Hij vertrekt naar Nijmegen.

16 januari
Hoorn Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland bestaat 25 jaar. Hoogtepunten in het bestaan: de oprichting van de M.T.S. de horlogemakersvakschool en de verbetering van de vervoersverbinding met Amsterdam.

Alkmaar Ir. T. G. Tomson (60) beëindigt zuivelcarrière, die hij als secretaris van voormalige provinciale Bond van Coöp. Zuivelfabrieken begon. Via fusie werd hij in april ‘69 lid van hoofddirectie van C.V. ‘Noord Holland’.

18 januari
Wognum Na bijna 30 jaar lang zijn huisartspraktijk te hebben uitgeoefend wordt dokter J. H. A. Boeckhorst (67) door patienten hartelijk uitgeluid. Het geschenk: nieuw te bouwen garage aan zijn gemoderniseerde stolpboerderij aan het Westeinde.
20 januari
Hoorn De grootste wasmachine, ooit in Nederland geplaatst, wordt bij Kwaads wasserij gemonteerd. Capaciteit: 1250 kg was in één uur. Investering: één miljoen gulden.

Alkmaar Ds. A. J. van der Sluis viert zijn 40-jarig ambtsjubileum als voorganger van de Doopsgezinde gemeente.

22 januari
Bergen Op 82-jarige leeftijd overlijdt Johannes Veldstra, van 1920 tot mei 1959 directeur – en bouwer van – de coöp. zuivelfabriek ‘Aurora’ te Opmeer: ridder in de Orde van Oranje Nassau.

23 januari
Beets Burgemeester J. Schoon van Zeevang opent de tot vier lokalen vergrote ‘Meester Haijeschool’. Sedert de eeuwwisseling heeft dorp het met tweeklassige basisschool moeten doen.

27 januari 27 januari 1976, tekening: Maarten Oortwijn
Texel Onder aanvoering van actieleider Joh. Roeper trekken 1200 eilandbewoners met 7000 handtekeningen en 50 van zwemvesten voorziene schapen naar het Haagse Binnenhof. Zij krijgen prompt van minister Westerterp toezegging dat de nog resterende ruim 15 km Waddendijk in versneld tempo op Deltahoogte wordt gebracht.

30 januari
Opmeer Burgemeester K. Komen (65), 21 jaar geleden benoemd tot eerste burger van toen nog de gemeenten Opmeer en Spanbroek, neemt afscheid, wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en tot ereburger van Opmeer.

Warmenhuizen Op 86-jarige leeftijd overlijdt de heer Piet Pronk: tot aan zijn pensionering keurmeester bij de ex-Warmenhuizer groenteveiling.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.