Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1975 » juni

Kroniek van West-Friesland - juni 1975

1 juni
Alkmaar Ir. W. P. Sweep (65), precies 10 jaar in functie, neemt afscheid als directeur van het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland. Zijn opvolger: ir. A. van der Leij.

Hoorn Conciërge en gemeentebode Jo Vrieze gaat, na 20 dienstjaren, met pensioen als bode van de oude stempel. ‘Zuinigheid en zoetjes aan’ bestaan helaas niet meer. Als blijk van waardering krijgt hij de zilveren stadspenning.

2 juni
Berkhout Burgemeester J. W. de Vos opent nieuwe openbare bibliotheek. In 1945 werd gestart met een kleine parochie-bibliotheek. Nu staan er meer dan 10.000 banden ter lezing.

3 juni
Enkhuizen 25 jaar geleden ging het Zuiderzee Museum voor het publiek open. Dit evenement wordt met een Markerdag gevierd. Honderden Markers waren naar Enkhuizen gekomen, voorafgegaan door hun eigen muziekkorps ‘Juliana’.

4 juni
Hippolytushoef Op 59-jarige leeftijd overlijdt de heer M. Engel. Sinds 1971 wethouder van Wieringen voor de VVD/Alg. Belang en voorts o.a. bestuurslid van ‘Oud-Wieringen’.

7 juni
Andijk Op 85-jarige leeftijd overlijdt Jacob H. Kaastra, actief strijder voor ‘Staatspensioen’, steunpilaar van het verenigingsleven en deelnemer aan eerste Elfstedentocht.

9 juni
Hoorn Op 52-jarige leeftijd overlijdt Hendrik (Hein) E. Jonkers, sedert 1966 directeur van drukkerij en uitgeverij ‘West-Friesland’. Hij trad in 1948 bij dit bedrijf in dienst.

Graft-De Rijp Burgemeester H. J. Over de Linden verwelkomt Petrus Oudejans, geboren in het dorp Graft, als de 5000e inwoner van de gemeente.

Langedijk 't Kon niet uitblijven. We bedoelen de wereldkampioenschappen kloeten. Titelhouder wordt de heer D. J. Slot. Met al die verkavelingen zal het kloeten ook wel verdwijnen.

12 juni
Bergen De heer J. P. Blauw, directeur van Gemeentewerken en oud-brandweercommandant, wordt tot ridder in de Orde van Oranje Nassau genoemd. Per 1 juli gaat hij voortijdig met pensioen.

Texel De heer Jacob van der Vlies (79), van 1937 tot 1961 directeur van de TESO, overlijdt – terugkerend van vakantie – in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar aan een hartaanval.

14 juni
Texel De heer C. J. de Lugt, sedert 1954 president-commissaris van de TESO, wordt bij zijn afscheid benoemd tot ereburger van de gemeente. Hij is de achtste burger, die deze onderscheiding ontvangt.

Hoorn Het Grote Noord, de belangrijkste winkelstraat wordt bij wijze van proef autovrij gemaakt. Grote bloembakken, gemaakt van bielzen, en bomen markeren nu het straatbeeld.

't Veld De Zusters Ursulinen beëindigen medewerking aan het kleuter- en basisonderwijs. In 1932 kwamen zij uit Bergen naar 't Veld. Zuster Gaudeta (hoofd van de r.k. lagere school) en zuster Agnes Marie worden als laatsten officieel uitgeluid.

Wormer Burgemeester A. Loggers wordt, na een ambtsperiode van bijna 30 jaar, met pensioen uitgeluid en krijgt van de bevolking als afscheidscadeau nieuwe auto. Tevens wordt hij tot ereburger benoemd: de derde van de gemeente.

20 juni
De Rijp Start festiviteiten t.g.v. feit dat Jan Adriaanszoon Leeghwater hier 400 jaar geleden werd geboren. Bijna gehele bevolking loopt in kostuum in de fraai versierde en gedurende achtdaagse festijn autovrije gemeente. Openingsrede wordt uitgesproken door prof. dr. ir. J. C. van Dam te Delft. Feest leverde batig saldo op van ƒ 20.000,-, dat moet worden aangewend voor bouw zwembad. En dan was er nog die geweldige Leeghwater-reünie.

23 juni
Alkmaar Bij de Coöp. Veilingvereniging ‘Alkmaar en Omstreken’ draagt Joh. Langereis voorzittershamer over aan de heer A. J. Botman. Onder leiding van de heer Langereis kwam het veilingcomplex aan de Bestevaerstraat tot stand. Hij is meer dan 20 jaar voorzitter geweest.
Alkmaar Op 77-jarige leegtijd overlijdt de heer Chris Vennink. Als 26 jarige begon hij accountantskantoor. Voorts is hij raadslid en bestuurslid geweest van tal van verenigingen en instellingen.

25 juni
Slootdorp Op bedrijf van fokker H. Grin (voorzitter van zilveren K.I.-vereniging ‘Hollands Noorden’, wordt de op 29 september 1960 geboren Hart 135 gehuldigd: de eerste dochter van Blitsaerd Keimpe (pref. I) die de produktiegrens van 100.000 kg melk overschrijdt. De 61e 100.000 kg koe in Noord-Holland.

26 juni
Sint Maartensbrug P. Dekker B.V. opent nieuwe graanmaalderij en drogerij aan de Groote Sloot. Bedrijf begon in 1903 als fouragehandel. Zoon Mathijs (70) van de stichter viert tevens zijn gouden jubileum.

Hoorn Met 45 dienstjaren neemt de heer H. C. W. Hagen afscheid als leraar van de ‘Scholengemeenschap Werenfridus’. Rector dr. J. Zaal concludeert in zijn afscheidswoord, ‘dat er een vakman voor de klas had gestaan’.

27 juni
Hoorn Gedeputeerde Th. Laan opent nieuwe Openbare Bibliotheek aan het Kerkplein.

« mei | juli »

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.