Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1974 » mei

Kroniek van West-Friesland - mei 1974

1 mei
Winkel Notaris J. C. Kort (69) wordt ambteloos burger. In 1956 vestigde hij zich in Winkel als opvolger van notaris Van Leersum.

2 mei
Schagen Burgemeester H. de Wilde ontvangt uit handen van mevr. L. van der Meer-Prins haar eerste Westfriese streekroman: ‘Ons erfdeel is de Liefde’. Aanwezig waren hierbij mevr. J. Visser-Roosendaal en Margreet van Hoorn.

3 mei
Langedijk De Langedijker Zaadteelt- en Zaadhandel Jacob Jong in Noord-Scharwoude bestaat 75 jaar. De grondlegger begon het bedrijf in een klein winkeltje; nu levert deze zaak aan binnen- en buitenland.

Oosthuizen Hier bestaat De Onderlinge Brandwaarborg Mij. een halve eeuw.

4 mei
Enkhuizen Het Waaggebouw aan de Kaasmarkt is weer voor het publiek opengesteld. Men hoopt dat het gebouw in de belangstelling komt door het houden van exposities.

Hoorn Van de hand van Tine Leiker-Kooijmans verschijnt het boekje ‘Straatslijpen in Hoorn’. Grondgedachte er van is het brengen van een verhaal over personen, naar wie een straat in Hoorn is vernoemd.

10 mei
Oostwoud De heer C. Kroon viert zijn 25-jarig jubileum als inspecteur van het Ned. Rundvee Stamboek.

Alkmaar Voor de stadsuitbreiding Huiswaard II gaat na 5 uur vergaderen het sein op groen. Er zullen 1750 woningen worden gebouwd.

11 mei 11 mei 1974, tekening: Maarten Oortwijn
Obdam De unieke uit 1670 daterende wipwatermolen in de polder Braak en Weel wordt door burgemeester F. J. de Nijs na restauratie in gebruik gesteld. De molen was bijna uit het landschap verdwenen als gevolg van de ruilverkaveling.

Enkhuizen De nieuwe Rabobank is met enig vertoon geopend. Uit veiligheidsoverwegingen is er buizenpostsysteem dat het geld naar de balie voert, zodat er weinig geld bij de balie aanwezig is.

Enkhuizen Pastoor Bisschop viert zijn 40-jarig priesterschap en verlaat aan het einde van dit jaar Enkhuizen. Hij wordt opgevolgd door pastoor De Ridder.

16 mei
Blokker De heer T. Boot (70) uit Schellinkhout wordt tot ere-voorzitter van de veiling ‘Op Hoop van Zegen’ benoemd. Meer dan 25 jaar maakte hij deel uit van het bestuur. Als voorzitter wordt hij opgevolgd door de heer H. J. Janssen.

17 mei
Andijk Na 1½ jaar hard werken is hier een jachthaven gerealiseerd. Zonder veel omhaal kwam er 1½ miljoen op tafel, bijeengebracht door particulieren. Er is in de ‘Buurtjeshaven’ plaats voor 119 schepen.

18 mei
Hoorn De Hoornse sportvereniging ‘Sport’ viert haar 85-jarig bestaan met een reünie. In 1934 was het bijna gedaan met deze vereniging. De club begon eens als cricket-club.

Driehuizen Twee gebeurtenissen op één dag: overdracht van de gerestaureerde hervormde kerk (nu tevens gymzaal) en de officiële opening van het speelveld “'t Klavertjesveld” voor allen die zich jeugdig voelen.

19 mei
Koog aan de Zaan Op 68-jarige leeftijd overlijdt dr. G. N. Honig, oud-directeur van Honig N.V. en vervolgens nog enkele jaren wnd. president-directeur van de Kon. Scholten-Honig N.V.

20 mei
Hoorn Het dieselmaterieel, waarmede de Nederlandse Spoorwegen de lijnen Zaandam-Enkhuizen en Hoorn-Heerhugowaard bedienden is verdwenen door de electrificatie van deze lijnen. 70 km baanvak werd van bovenleiding voorzien. Kosten van het gehele project 15 miljoen gulden.

Obdam Door burgemeester F. J. de Nijs wordt met feestelijk vertoon een nieuw tenniscomplex geopend. Volgens kenners een van de best geoutilleerde complexen in deze regio.

21 mei
Blokker C.V. Installatiebureau Rutgers B.V. bestaat 50 jaar. Stichter – de nu 72-jarige Bram Rutgers – begon aan de Molenweg in Wijdenes een handel in rijwielen en onderdelen, aanleg van electrisch licht en krachtinstallaties, en dreef een electrische landbouwsmederij.

23 mei
Schagerbrug Op 85-jarige leeftijd overlijdt Johannes E. J. Kramer. ‘Ome Jan’ genoot landelijke bekendheid als veedeskundige en koesterde in een bedstede van zijn boerderij een ‘koeienmuseum’.

26 mei
Nibbixwoud Pastoor J. P. van Beukering viert zijn 40-jarig priesterschap. Hij is sedert 1963 pastoor in Nibbixwoud.

27 mei
Bovenkarspel Oud en nieuw Bovenkarspel zijn dichter bij elkaar gekomen door de opening van een brug en de in gebruik stelling van een nieuwe overweg.

28 mei 31 mei 1974, tekening: Maarten Oortwijn
Alkmaar Commissaris der koningin mr. F. J. Kranenburg opent de nieuwe distriktstelefooncentrale aan de Koelmalaan. De totale kosten bedragen 30 miljoen: 58.000 abonnees kunnen nu beter telefoneren.

29 mei
Haarlem Op 63-jarige leeftijd overlijdt de heer Willem Mensink; lid van het college van Ged. Staten van Noord-Holland sedert 1958.

31 mei
Haarlem De zogewenste ‘Groene Purmer’ zal niet groen blijven. Met slechts één stem verschil sneuvelt de door dr. ir. IJff ingediende motie in Provinciale Staten om de hele Purmer een agrarische bestemming te geven.

« april | juni »

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.