Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1972 » juli

Kroniek van West-Friesland - juli 1972

1 juli
Grosthuizen In de boerderij van de heer D. Schuijtemaker is een expositie ingericht van oude foto's en dito voorwerpen van oud-Avenhorn met de naam: ‘Hoe was 't ook alweer?’ Bij die tentoonstelling staat ook de grote Hemony luidklok opgesteld uit de in 1963 gesloopte herv. kerk. Er wordt nu een actie gevoerd om de klok weer op te stellen onder het motto: ‘Geef die klok een stoel’.
8 juli 1972, tekening: Maarten Oortwijn
Obdam De lagere tuinbouwschool te Obdam zal voorgoed haar deuren sluiten. Reden tot sluiting is gelegen in het feit dat in de tuinbouw een reëel bestaan steeds moeilijker wordt, waardoor de trek naar het agrarisch onderwijs steeds geringer wordt. De school werd in 1944 geopend. Ook in Warmenhuizen is de school gesloten. Beide lagere tuinbouwscholen zijn samengevoegd met die in Heerhugowaard.

7 juli
Schagen West-Friesland en de Noordkop zullen een vertrouwde figuur missen. Max Nuijens de bloemenman van Schagen, gaat het wat kalmer aan doen: 40 jaar lang deed hij zijn ronde in ons gewest.

8 juli
Hoorn Op vier achtereenvolgende zaterdagavonden worden door de Culturele Raad Hoorn zomerconcerten gegeven, waarvan de opbrengsten bestemd zullen zijn voor het restauratiefonds van de Oosterkerk aan het Grote Oost.

14 juli
Medemblik Kasteel Radboud heeft een nieuwe slotvoogd: baron Bentinck. De nieuwe slotvoogd heeft ook het slot te Muiden onder zijn toezicht. Hij volgt burgemeester Norbart op, die door vertrek de functie moest neerleggen.

17 juli
Enkhuizen Het Snouck van Loosenpark, gelegen nabij de haven, heeft zijn 75-jarig bestaan gevierd met een receptie in de Snouck van Loosenstichting aan de Dijk, het huis waar de laatste Snouck van Loosens hebben gewoond. Het park is destijds aangelegd van de rente van het kapitaal. Bij de receptie waren twee nazaten uit Amerika aanwezig, alsmede mej. Lakeman, die destijds de eerste steen legde en mevrouw Water, de eerstgeborene in het park.
17 juli 1972, tekening: Maarten Oortwijn
21 juli
Medemblik De watersportvereniging ‘Bestevaer’ die reeds 12 jaar de jachthaven beheert en de watersport bevordert heeft de 160 ligplaatsen aan de Westerhaven volledig bezet. Daarnaast bestaat er al een wachtlijst voor 50 boten.

27 juli
Midden Beemster In het programma van de Beemster feestweek zijn de provinciale kampioenschappen van de landelijke rijverenigingen onder grote belangstelling op het gemeentelijk sportterrein verreden. Provinciaal kampioen werd de heer W. Gehrels.

Enkhuizen Op deze datum passeert de miljoenste bezoeker de kassa van het Zuiderzeemuseum sedert de oprichting.

« juni | augustus »

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.