Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1971 » november

Kroniek van West-Friesland - november 1971

1 november
Niedorp In 80 exemplaren verschijnt het boek ‘Historie der gemeente Winkel’, geschreven door oud-burgemeester J. Baken en gebonden met gouden opdruk door de Zusters Clarissen.

Medemblik De Medemblikker veiling (M.E.O.) wordt gesloten, de aanvoer wordt verplaatst naar de veiling Bangert en Omstreken te Zwaag.

2 november
Alkmaar De heer J. F. van Amstel ontvangt bij zijn 40-jarig jubileum bij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier de ere-medaille in goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau, en uit handen van dijkgraaf Schagen een kristallen asbak met het geëtste wapen van het hoogheemraadschap.

3 november
Heerhugowaard De heer Th. van Erp, functionaris bij de Hoogovens, opent het woonoord voor 500 Spaanse werknemers ‘Casa del Norte’. Het bestaat uit 11 wooneenheden om een plein gebouwd, compleet met recreatiezaal en kantine.

4 november
Alkmaar De eerste bewoners betrekken het r.k. bejaardentehuis ‘De Kooimeer’ aan de Louise Henriëttestraat, architect W. Keesom, bouwen inrichting 7 miljoen.

Wervershoof Dokter G. M. Kenter ontvangt bij zijn 25-jarig jubileum als huisarts tijdens een receptie van de burgerij een geluidsprojector. Drie muziekgezelschappen; het fanfarekorps, de tamboerpijpers en het Westfries operakoor brengen hem een serenade.

Westwoud Burgemeester Lemmens opent tegenover het gemeentehuis het nieuwe dorpshuis ‘De Schalm’, dit is het 55ste gesubsidieerde dorpshuis in Noord-Holland, architect Sj. Brattinga, aannemer P. Bot.

6 november
Langedijk Burgemeester Zwart ontvangt in het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boek ‘Het dorpsleven van de Langedijk’ geschreven door P. Glas, M. Kool en J. Zeeman; van illustraties voorzien door mevr. J. Goudsblom-de Waard en P. Schoenmaker.

7 november
Berkhout Bakker D. van Hilten, die zijn bedrijf heeft overgedaan aan de heer D. Koning, ontvangt van zijn klanten waar hij meer dan 20 jaar brood heeft bezorgd, een polshorloge en andere geschenken.

8 november
Venhuizen Bij raadsbesluit wordt in het straatnamenregister van het uitbreidingsplan Kerkweg-Oost de Mevrouw Visser-Roosendaalstraat opgenomen; een eerbetoon aan de schrijfster van vele Westfriese romans o.a. ‘De mens wikt’, en ‘Tot in de dood’.

10 november
Hoorn Bij zijn afscheid als leraar van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool ontvangt de heer G. Houtman de ridderorde van Oranje Nassau na een ambtsperiode van 30 jaar. Aan 4000 leerlingen heeft de heer Houtman geleerd West-Friesland te helpen behoeden voor milieuverontreiniging en landschapsverarming.

Hoorn Bij de aanvang van de verkoop van de eerste kinderpostzegels 1971, worden drie cheques uit de opbrengst van vorig jaar uitgereikt: aan het wijkgebouw te Benningbroek ƒ 10.000,-, aan het gezondheidscentrum te Avenhorn ƒ 10.000,- en aan het Groene Kruis te Berkhout ƒ 4.000,-.

13 november
Zwaag Met toestemming van Staatsbosbeheer gaat de technische dienst van Drechterland de bomen langs de dorpsweg tussen Keern en de spoorlijn om en om rooien daar deze te dicht op elkaar staan.

Bergen De heer O. V. L. Guermonprez ontvangt de Landbouw-Comité-prijs 1971, groot ƒ 1000,- voor zijn jarenlange bemoeienis met de uitwisseling van studiereizen voor jongeren van het platteland. ‘Allen terug naar het platteland is een illusie, allen naar de stad is een nachtmerrie’.

15 november
Grootebroek In het recreatiegebied ‘De Streek’ wordt de eerste paal geslagen voor een overdekt zwembad dankzij een subsidie van ƒ 400.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.

Heerhugowaard In zaal Heiligenberg huldigt de directie van de Naco 41 chauffeurs die in 1971 schadevrij hebben gereden. De heer F. Nauta staat bovenaan deze lijst met 21 schadevrije jaren.

16 november
Hoorn Onder grote belangstelling wordt de inventaris van hotel ‘De Doelen’ openbaar geveild. Het schilderij van Theo Molkenboer voorstellende de 26 doktoren in West-Friesland met in hun midden dokter G. C. van Balen Blanken wordt op het laatste nippertje uit de catalogus geschrapt. Het gebouw is aangekocht door bouwmaterialenhandel Noord-Holland Noord NV.

20 november
Avenhorn De voorzitter van het waterschap Polder Beschoot, de heer H. Koster draagt zijn functie over aan de heer J. Korver. In 1919 trad de heer Koster in dienst van de polder als stoker van het stoomgemaal. Sindsdien heeft hij de polder gediend in velerlei functies.

22 november
Alkmaar Minister dr. L. B. J. Stuyt van volksgezondheid en milieuhygiëne opent de vuilverbrandingsinstallatie op het industrieterrein Overdie; 13 omliggende gemeenten zijn hierbij aangesloten. Het is het 6e vuilverbrandingsbedrijf in Nederland.

24 november
Opperdoes Bij koninklijk besluit wordt burgemeester J. W. Bol benoemd tot burgemeester van Medemblik met ingang van 16 december.

30 november
Bovenkarspel Bij het bejaardencentrum ‘Het Gezinspaviljoen’ worden de nieuwe bejaardenwoningen door de bewoners betrokken. Het complex krijgt de naam ‘Noorderhof’.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.