Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1971 » september

Kroniek van West-Friesland - september 1971

4 september
Hoorn Op de 47ste Westfriezendag, die door 400 van de 1956 leden wordt bezocht, wordt de contributie met vijf gulden tot ƒ 20,- verhoogd. Het aftredend bestuurslid, de heer H. Langedijk, wordt benoemd tot ere-lid en ontvangt de ere-penning in zilver van het genootschap. De heer P. Kistemaker uit Andijk, amateur historicus en de heer J. v.d. Vliet uit Wognum, regisseur, ontvangen uit handen van voorzitter Breebaart het ere-diploma.

De Rijp De Stichting ‘De Groene Zwaan’ heeft met subsidie van Monumentenzorg en onder leiding van architect C. de Jong het vervallen lutherse kerkje in de Rechtestraat 14 gerestaureerd. De opening van dit cultureel centrum gaat gepaard met het gereedkomen van de muurschilderingen, vervaardigd door de Mexicaanse schilder Luis Fileer.

Enkhuizen Met een feestconcert door beiaardier Jenke Kaldenberg in de Zuiderkerktoren wordt het gerestaureerde Hemony carillon met 47 klokken in gebruik genomen. De Enkhuizer klokkenspel vereniging heeft veel tot de restauratie bijgedragen.

9 september
Purmerend Op de 62ste veetentoonstelling waren 180 Shetland ponnies voor de keuring ingeschreven.

10 september
Hoorn Ter herdenking van de vestiging van een groep Noordhollandse boeren, 450 jaar geleden te Amager in Denemarken, wordt aldaar een tentoonstelling geopend. Een belangrijk onderdeel op deze tentoonstelling is de inzending Hoorns zilver uit de 16e en 17e eeuw van het Westfries museum.
Prinses Beatrix en prins Claus wonen in gezelschap van de Deense koninklijke familie deze herdenkingsfestiviteiten bij.

11 september11 september 1971, tekening: Maarten Oortwijn
Burgemeester J. A. Engelvaart opent de manege aan de Westerbuurt van de Venhuizer ponyvereniging, die de naam ‘Oostelijk West-Friesland’ heeft gekregen.

Oosterleek In de Stofmolen leggen 5 candidaten het molenaarsexamen af. De cursus gaat uit van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. In de jaarvergadering van de vereniging De Hollandse Molen worden de getuigschriften uitgereikt; dit heeft plaats in hotel Krasnapolsky op 4 maart 1972.

Aartswoud Twee jongens Deutekom beklimmen de toren van de hervormde kerk en bevestigen een stalen haan op de spits. Door een storm was de vorige haan 25 jaar geleden naar beneden gekomen.

17 september
Alkmaar Ruud Crandel vestigt zich als zelfstandig drukkerspatroon in het pand Houttil 30. Op de gevelsteen in de klokgevel staat: Stadsdrukkerye 1727, die hier van 1717 tot 1780 in was gevestigd.

18 september
De ‘Stichting Familiearchief Pronk’ dat het onderzoek naar de geschiedenis van het geslacht Pronk wil bevorderen, geeft een mededelingenblad ‘Pronkstukken’ uit. Dragers van deze naam zijn wijdverbreid ook in Noord-Holland.

Noord Scharwoude Voorzitter S. Schoon van de vereniging ‘De Koophandel’ opent het nieuwe veilinggebouw met kantoren en vergaderzaal van de veilingvereniging ‘Langedijk en Omstreken’, architect is de heer H. Tauber te Oudkarspel.

21 september
Julianadorp In het christelijk centrum voor geesteszwakke kinderen ‘Noorderhaven’ worden de eerste honderd patientjes opgenomen. In 1975 zal het tehuis voltooid zijn; architect is de heer Leo de Jonge.

23 september
Berkhout De nieuwe kleuterschool krijgt de naam ‘De Kleine Ridder’ en is gelegen naast het dorpshuis ‘De Ridder St. Joris’, architect is J. Zeeman te Oosthuizen.

24 september
Barsingerhorn Bij zijn 40-jarig jubileum als bestuurder van de coöperatieve aan- en verkoopvereniging ‘Nieuwe Ster’ wordt de heer W. van der Oord benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontvangt tevens de gouden Cebeco-speld.

Purmerend Burgemeester mr. R. Kooyman bestuurt de eerste trein met veel genodigden van het nieuwe haltestation Overwhere naar het hoofdstation. Voor de bewoners van de woonwijk Overwhere is er nu een rechtstreekse halfuurdienst met Amsterdam.

25 september
Zaandijk Drukkerij J. Heynis Tsz. geeft ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het bedrijf een bijgewerkte herdruk uit van ‘De Zaanse Volkstaal’ geschreven door dr. G. J. Boekenoogen; in 1897 bij Sijthof te Leiden uitgegeven.

Bergen Op bescheiden wijze wordt aandacht besteed aan het 5-jarig bestaan van de openbare bibliotheek; van 4000 boeken en 703 lezers in 1966 is dat aantal boeken gestegen tot 12.000 boeken met ruim 3000 lezers.

« augustus | oktober »

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.