Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1971 » april

Kroniek van West-Friesland - april 1971

1 april
Hoorn Tijdens de restauratie van het Timmermansgildehuis aan het Dal komt bij het wegbreken van een kast een gedeelte van de plafondschildering uit 1635 te voorschijn.

8 april
Bergen Bij Kon. Besluit is de heer J. Ritsema, administrateur bij de Provinciale Griffie te Haarlem, benoemd tot burgemeester van Bergen met ingang van 1 mei.

15 april
Wieringerwaard In de boerderij ‘Groenhoven’ ontvangt mej. A. P. Groneman de dansgroep van de sultan van Djokjakarta. De oud-oom van de gastvrouw dr. Isaac. Groneman was tot zijn overlijden in 1912 gedurende vele jaren de lijfarts van sultan Hamengkoe Boewono VI en VII.

16 april
Hoorn Staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga opent het nieuwe Sint Jansgasthuis aan de Van Dedemstraat. Het ziekenhuis heeft 246 bedden en een apart zusterhuis. De bouwkosten bedroegen 35 miljoen gulden; het ontwerp is van het architectenbureau Smijtink en de Groot.

17 april
De Goorn In café Bontje wordt de heer S. Hinke en zijn vrouw een receptie aangeboden door de firma Floris, in welk bedrijf de jubilaris 60 jaar als smid werkzaam is.

17 april 1971, tekening: Maarten OortwijnBerkhout. Burgemeester J. W. de Vos opent het dorpshuis ‘De Ridder St. Joris’. De plattelandsvrouwen bieden een geborduurd wandkleed aan, de oud-Berkhouters de aankleding van de bestuurskamer, die de naam krijgt van Ridderzaal; architect de heer Sj. Brattinga, bouwkosten ƒ 600.000,-.

20 april
Beemster In het weekblad voor de Beemster ‘Binnendijks’ opent de werkgroep ‘Leefbaarheid Beemster’ een rubriek ‘Onze vogels’, waarin telkens één vogel wordt beschreven, met een afbeelding erbij.

21 april
Hoorn Ard Schenk opent de nieuwe ‘Horna’-consumptieijsfabriek, onderdeel van het coöperatieve ‘Noord Holland’-zuivelconcern.

22 april
Opperdoes Het dorpshuis ‘De Torenschouw’ wordt door de heer J. J. v. d. Werf, dorpshuis deskundige van het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk geopend. Naast de turnzaal, die tevens voor toneelvoorstellingen zal worden gebruikt, is er ook het Groene Kruis in gevestigd. 34 verenigingen zullen voor hun activiteiten van het gebouw gebruik maken.

23 april
Alkmaar De heer W. H. Holsmuller, 43 jaar verbonden aan de Kamer van Koophandel, waarvan 17 jaar als secretaris, neemt in de raadzaal van het stadhuis afscheid.

24 april
Enkhuizen Op de 18e streekmiddag van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ is het weer spelbreker voor de wandeling door Enkhuizen. Mevr. C. Visser-Molenaar biedt de voorzitter het eerste exemplaar van het familieoverzicht Breebaart aan. Het 8ste deeltje in de serie ‘Westfriese Geslachten’.

26 april
Schermer Bij Kon. Besluit wordt de heer T. Visser, gemeente secretaris van de Wieringermeer tot burgemeester van de gemeente Schermer benoemd met ingang van 16 mei.

28 april
Bij de verkiezingen voor de tweede kamer der Staten-Generaal behaalt de nieuwe partij democratische socialisten D.S. ‘70 ook in West-Friesland de grootste winst. Met 8 geestverwanten komt drs. W. Drees jr. in het parlement.

« maart | mei »

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.