Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1971 » februari

Kroniek van West-Friesland - februari 1971

6 februari
Oostwoud Het fanfarekorps ‘Oefening Kweekt Kennis’ viert met een concert in café Lambarts het 60-jarig bestaan. De heer C. Slagter wordt onderscheiden met de zilveren medaille behorende bij de orde van Oranje Nassau.

8 februari8 februari 1971, tekening: Maarten Oortwijn
Amsterdam Het bestuur van ‘Oud West-Friesland’ koopt 15 stoelen afkomstig uit de kerkeraadskamer van de Koepelkerk. De Koepelkerk aan de Stadhouderskade wordt afgebroken. De stoelen komen in de bestuurskamer van het Timmermansgildehuis.

12 februari
Enkhuizen Bij de uitgeverij De Forel te Nieuwendijk (N-Br.) verschijnt de facsimile uitgave van ‘Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen’ geschreven door Gerard Brandt; in Hoorn gedrukt bij Jacob Duyn in 1747.

19 februari
Alkmaar Het nieuwe gebouw van het gemeenschappelijk administratiekantoor (G.A.K.) aan de Oude Hoeverweg wordt door de president-directeur mr. G. van 't Hull geopend; het ontwerp is van prof. ir. P. H. Tauber.

Enkhuizen Het gemeentebestuur biedt de 100 jarige Hendrik Koster een receptie aan. De jubilaris die nog dagelijks door de stad fietst, ontving een telegram van koningin Juliana. Burgemeester Y. H. de Zeeuw biedt een wandelstok met een zilveren inscriptie aan.

20 februari
Wervershoof De gezamenlijke kerken sturen de nieuwe folder ‘Kerk in onze gemeente’ toe aan een ieder die zich in de gemeente vestigt.

21 februari
Schoorl De heer H. Kistemaker, voorzitter van de afdeling Noord-Holland van het Warmbloed-Paardenstamboek Nederland (W.P.N.), toonde bij de eerste keuring in de Duinmanège ‘Poelenburgh’ van de leden van het W.P.N. 23 hengsten van 9 rassen; deze show werd door meer dan 400 belangstellenden bijgewoond.

Schermer Bij de officiële installatie van de Stichting Schermerland door prof. ir. W. Schermerhorn wordt als eerste taak gesteld het bouwen van een molen- en poldercentrum bij Schermerhorn; voorzitter is de heer L. J. de Ruiter, dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen.

24 februari
Berkhout De heer C. N. Laan, 23 jaar voorzitter van de Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen in Noord-Holland neemt afscheid en geeft de voorzittershamer over aan de heer S. Moeyes te Bobeldijk. De aftredende voorzitter wordt lid van verdienste.

† N. Veldhuyzen van Zanten, 68 jaar; oud-president-directeur van de N.V. Kon. Zaadteelt & Zaadhandel Sluis & Groot; oud-bestuurslid van vele kerkelijke- en culturele verenigingen, officier in de Orde van Oranje Nassau.

25 februari
Dirkshorn Bij de opening van het nieuwe dorpshuis biedt het aannemersbedrijf het naambord ‘De Kastanjeboom’ aan. De gemeenschap Dirkshorn bracht voor dit dorpshuis ƒ 39.000,- bijeen; architekt is de heer Sj. Brattinga.

26 februari
Hoorn De voorzitter van de woningstichting Patrimonium, de heer A. Buitenhek, metselt een gevelsteen in één van de 118 huizen in ‘Het Oude Ambacht’ gelegen in de nieuwe wijk Risdam in Hoorn-Noord

28 februari
Bij de 14e volkstelling in 1971 telt Nederland 13.140.500 inwoners; na de afscheiding van België in 1830 hadden wij 2.600.000 inwoners en in 1900 5.100.000.

« januari | maart »

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.