Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1970 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1970

1 oktober
Schermerhorn De heer A. Barendregt, penningmeester van de stichting ‘De Schermer Molens’ volgt de heer Jb. Posch op als dijkgraaf van de Schermer.

Hoorn ‘Huize Avondlicht’ aan het Keern wordt na een algemene modernisering en uitbreiding heropend door mevrouw mr. M. Kranenburg-Lycklama à Nijeholt. De verbouwing duurde 7 jaar en kostte bijna 6 miljoen gulden.

2 oktober
Alkmaar Ir. J. van Kampen, geboren in de Weed bij Venhuizen, promoveert aan de landbouwhogeschool te Wageningen op het proefschrift, dat handelt over: Verkorting van de kweekcyclus bij de ui; dr. ir. Van Kampen is directeur van het proefstation voor de groenteteelt in de volle grond te Alkmaar.

4 oktober
Schagen Ter gelegenheid van het 25ste Mozart concert in de hervormde kerk wordt de Apollosingel omgedoopt in Mozartlaan. De Nederlandse Mozartvereniging biedt hiervoor het naambord aan.

6 oktober
Wervershoof Burgemeester en wethouders delen de raad mee dat de molen ‘De Hoop’ door de gemeente zal worden gekocht. De restauratiekosten worden voor 75% gesubsidiëerd.

Medemblik Bij opgravingen door de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek zijn bij de Oude Haven resten gevonden van houten huisjes, die omstreeks het jaar 1200 zijn gebouwd. De resultaten van de opgravingen zullen in een publicatie worden vastgelegd.

8 oktober
Purmerend Met de geboorte van René Ferwin aan de Rivierenlaan telt de stad thans 25.000 inwoners.

10 oktober
Avenhorn Burgemeester J. Cornelisse onthult het naambord en opent daarmee het nieuwe dorpshuis ‘De Kogge’ te Grosthuizen.

16 oktober
Schagen De heer H. de Wilde, oud-lid van gedeputeerde staten van Friesland, aanvaardt zijn functie als burgemeester en ontmoet in hotel Igesz tijdens een openbare receptie enkele honderden gemeentenaren.

20 oktober
Wieringen Op de Afsluitdijk wordt de autosnelweg tussen Den Oever en Kornwerderzand met vier rijstroken van elk 7.50 meter breed door minister drs. J. A. Bakker geopend. De weg is aangelegd door de dienst der Zuiderzeewerken voor 16.5 miljoen gulden.

22 oktober
Schellinkhout De zwartbonte koe Moor 8 van de heer K. G. Stapel is de 4e koe in de gemeente Venhuizen en de 35ste in Noord-Holland, die 100.000 kg melk heeft geleverd. In heel Nederland zijn nu 67 koeien tot die prestatie gekomen.

23 oktober
Westwoud Tegenover het raadhuis wordt de eerste paal geslagen voor het dorpshuis; architect is de heer Sj. Brattinga te Bergen, de bouwsom bedraagt ƒ 400.000,-.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.