Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1970 » april

Kroniek van West-Friesland - april 1970

2 april
Alkmaar Bij zijn afscheid als burgemeester ontvangt mr. H. J. Wytema de gouden medaille van de stad benevens een te schilderen portret voor de raadszaal.

4 april
Alkmaar De Verenigde Noordhollandse Dagbladen verwerven in 15 maanden tijds 5000 nieuwe abonnees en bereiken daarmee de 75.000 abonnementen; verdeeld over de zeven edities, die in Noord-Holland boven het IJ worden uitgegeven.

6 april
De stichting ‘De Westfriese Molen’ opgericht in 1965 tot behoud en herstel van de windmolens ontvangt ƒ 1000,- subsidie van de provincie Noord-Holland. De stichting is één van de acht commissies van ‘Oud West-Friesland’.

7 april
Schagen De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen viert met 700 leden in zaal Raven haar 35-jarig bestaan. Het is de eerste van de zes feestdagen die in april door heel Noord-Holland boven het IJ worden gehouden.

8 april
Wieringerwaard Op het rundvee-fokbedrij ‘Groenhoven’ van mejuffrouw A. P. Groneman heeft Pietje 69, dochter van Pietje 61 en Frans Adema 28 van Groenhoven een produktie bereikt van 100.000 kg melk, waarvoor haar een lauwerkrans werd omgehangen.

11 april
Heerhugowaard De streekmiddag van ‘Oud West-Friesland’ werd dit keer belegd in een overwegend moderne gemeente. Per bus werd een rondrit gemaakt, waarbij het nieuwe raadhuis, het zwembad, het winkelcentrum en de meubelfabriek Wulfers op het industrieterrein werden bekeken. De 260 deelnemende leden gebruikten daarna de broodmaaltijd in ‘De heer van Jericho’.

14 april
† dr. H. J. Hofstee te Alkmaar, 80 jaar; oud-directeur van de levensverzekeringsmaatschappij ‘'t Hoge Huys’, oud bestuurslid van de vereniging ‘Oud Alkmaar’ voorzitter van het Alkmaarsche Carillon Comité; Ridder in de Orde van het heilig Graf.

16 april
Berkhout De bouw van het dorpshuis ‘De Ridder St. Joris’ wordt officieel begonnen met het heien van de eerste van de 196 heipalen; architect is de heer Sj. Brattinga te Bergen; de bouwkosten bedragen ruim ƒ 500.000,-. De heipalen zijn elf meter lang.

18 april18 april 1970, tekening: Maarten Oortwijn
Grosthuizen Op de boerderij ‘Mijn Genoegen’ van de heer D. Schuytemaker heeft de laatste bijeenkomst plaats van de costuumcursus, die voor het zesde jaar door de costuum commissie is gegeven.

19 april
Wieringermeer Burgemeester F. Omta onthult een marmeren gedenkplaat op de plaats waar 25 jaar eerder de Duitse bezetter de dijk vernielde, waardoor de Wieringermeer onder water kwam te staan.

21 april
Jisp Café De Bonte Os brandt in drie kwartier tijds midden in de nacht af. Gedurende 150 jaar was het de plaats waar alle dorpsfestiviteiten plaats vonden.

23 april
Grootebroek In Café ‘De Paus’ neemt de heer A. P. de Boer afscheid van vele functies die hij jarenlang in het tuinbouworganisatieleven heeft bekleed; onder meer 25 jaar voorzitter van de veilingvereniging ‘De Tuinbouw’. De omzet van deze veiling bedroeg in 1969 meer dan 16 miljoen gulden.

30 april
61ste verjaardag van H.M. Koningin Juliana. In het raadhuis van Berkhout wordt de heer C. N. Laan, (o.m. wethouder en voorzitter van de Provo Bond van Rundveefokverenigingen) onderscheiden met de ridderorde van Oranje Nassau.

Venhuizen De leesportefeuille van de vereniging Laurens Coster, opgericht in het jaar 1795, houdt haar jaarlijkse verkoop van de gelezen boeken. De opbrengst wordt door Corrie en Jan Wit besteed aan nieuwe boeken voor het volgende winterseizoen.

« maart | mei »

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.