Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1970 » maart

Kroniek van West-Friesland - maart 1970

4 maart
Twisk Een gedeelte van het dorp is op grond van de Monumentenwet tot beschermd dorpsgezicht verklaard. Het vormt een historisch waardevol voorbeeld van een langgerekt Westfries boerderijendorp.

7 maart
Hoorn Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging ‘Oud Hoorn’ wordt in het voormalig St. Jans Gasthuis op het Kerkplein een tentoonstelling geopend: ‘Gezicht op Hoorn’. De expositie omvat oude stadsplattegronden, topografische schilderijen en tekeningen tussen 1550 en 1900 uit gemeentelijk bezit.

8 maart
St. Maartensvlotbrug De vier-jarige geit van de heer O. Bijman aan de Belkmerweg brengt vier geitjes ter wereld.

9 maart
Noord Scharwoude Door verandering van functie bedankt de heer C. Geerling uit Oudkarspel als dirigent van de Langedijker operette vereniging ‘Caecilia’ en van drie andere muziekverenigingen. In een periode van 20 jaar leidde hij 268 uitvoeringen.

12 maart
Grootschermer Een schaap van de heer H. Schermer werpt vier gezonde lammeren, die hunkerend uitzien naar mildere temperaturen.

13 maart
Hauwert Het dorpshuis wordt, met de onthulling van het naambord op de gevel ‘De Werf’, geopend. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk verleent boven de ƒ 75.000 nog een extra subsidie van ƒ 33.000,-.

14 maart
De Stolpen De heer C. Ridder vangt in het Noordhollands Kanaal een reusachtige kabeljauw. Bij het spuien van het kanaal moet deze uit zee naar binnen zijn gezwommen.

15 maart
St. Pancras Na een vacature van bijna 3 jaar wordt candidaat W. J. Dijk uit Ermelo bevestigd tot predikant van de gereformeerde kerk en doet zijn intrede in de gemeente.

Oost Graftdijk In de doopsgezinde kerk wordt door de gemeente dank gebracht aan de heer A. Caton, die 50 jaar diaken is en tevens de administratie voert. De leraar ds. Smids memoreerde dat in de broederschap altijd wordt gesproken over de kerk van broeder Caton.

18 maart
Bij de eerste verkiezingen na de afschaffing van de opkomstplicht komt in Noord-Holland maar 68% van de stemgerechtigden zijn stem uitbrengen voor de Provinciale Staten.

23 maart
Enkhuizen De vereniging Getrouw Schoolbezoek, opgericht in 1876 in de tijd toen de leerplicht niet bestond, wordt opgeheven. Eertijds organiseerde de vereniging schoolreisjes en St. Nicolaasfeestjes. De baten worden gelijkelijk verdeeld over alle lagere scholen.

24 maart
Ursem Het coöperatieve zuivelconcern ‘Noord Holland’ neemt de N.V. zuivelfabriek ‘Prinses’ over van de N.V. Lijempf. De particuliere zuivelindustrie is daarmee uit Noord Holland boven het IJ verdwenen.

25 maart
De Rijp Kinderen van de hoogste klassen van de lagere school planten 84 bomen langs de Julianalaan en de Oranjestraat. In 240 gemeenten werken 40.000 kinderen op deze wijze mede aan de groenvoorziening in stad en dorp; zulks in het kader van de boomplantdag van Staatsbosbeheer.

26 maart
Enkhuizen Het Zuiderzee museum viert zijn 20-jarig bestaan met een tentoonstelling ‘Volkskunst en voorbeeld’, grotendeels uit eigen bezit. ‘Uit het Peperhuis’ is de naam van het orgaan van de vereniging ‘Vrienden van het Zuiderzee museum’.

« februari | april »

 


Hé, is dat Westfries?

615. Een paar van die echte brakken (rakkers, deugnieten) van schooljongens hadden m'n fiets opgeknapt. Ik gaf ze 'n bogie ('n pluimpje) en wat bokkeneuten (pinda's, sausjes). Ze gingen bloid (blij) op huis an (naar huis).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.