Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1969 » mei

Kroniek van West-Friesland - mei 1969

5 mei
Wieringermeer Ir. I. D. Sepers, directeur van Staatsbosbeheer, hijst de groene S.B.B.-vlag bij de kampeerboerderij in het Dijkgatbos, groot 80 ha, dat na de inundatie in 1945 is aangelegd. De kampeerboerderij dient als verblijfplaats voor scholieren en verenigingen.

Hoorn Voor een overdekt zwembad en een sporthal btengt een bliksemaktie door de hele gemeente in drie uur tijds ƒ 101.857,85 op.

6 mei
Hargen Staatsbosbeheer heeft door de aanleg van de Hargerstrandweg dwars door de duinen naar het strand, met een parkeerplaats voor 1600 auto’. een nieuwe badplaats Hargen aan Zee doen ontstaan, gelegen tussen Schoorl en Camperduin.

7 mei
Schagen Het polderbestuur van de Polder Schagen verkoopt 25 zwanen, waarvan geen eigenaar bekend is, voor ƒ 175,-. De zwanen gaan naar Frankrijk waar ze worden uitgezet in parken en tuinen.

8 mei
Nibbixwoud Mevrouw Bijl-de Boer ontvangt bij haar 25-jarig jubileum als postkantoorhoudster de zilveren P.T.T. speld. Overgrootvader Jan Bijl was de eerste van de vier geslachten Bijl die als brievengaarder het familieberoep begon.

9 mei
Hippolytushoef Bij zijn afscheid als onderwijzer aan de openbare school, waar hij 40 jaar les gaf, ontvangt de heer H. J. de Jong uit handen van burgemeester Dorsman de gouden ere-medaille van de gemeente.

12 mei
† D. Veerman te Hoorn, 91 jaar oud; oud-voorzitter van de zuivelfabriek ‘De Volharding’ bestuurslid van vele culturele verenigingen, ridder in de orde van Oranje Nassau.

19 mei
Hauwert Wethouder J. N. de Winkel slaat in storm en regen de eerste paal voor het nieuwe dorpshuis achter de hervormde kerk, terwijl de schoolkinderen een toepasselijk lied zingen. De bouwkosten bedragen ƒ 223.990,-, waaraan de Bootsgezellenbeurs ƒ 6.181,- bijdraagt.

Geestmerambacht Mr. F. J. Kranenburg, Commissaris van de Koningin, stelt het nieuwe gemaal in gebruik, gelegen ten zuiden van de provinciale weg Koedijk-Noord-Scharwoude, dat het water uit het Geestmerambacht in her Noordhollands kanaal zal uitmalen. Het project heeft 2 miljoen gekost.

20 mei
Bovenkarspel De Coöperatieve Bloembollenveiling ‘West-Friesland’. die in 1968 met 3400 leden een omzet had van 42 miljoen, viert haar 50-jarig bestaan. Zij geeft bij dit jubileum het boek uit ‘Goud op de klei’. geschreven door Tom Lodewijk.

22 mei
Eenigenburg Aan de gerestaureerde dwangburcht ‘De Nuwendoorn’ is door vandalisme ernstige schade toegebracht, terwijl het zwanennest is verstoord en de zwanen verjaagd.

24 mei
In de Willemshoeve aan de Koningspade heeft de laatste bijeenkomst plaats van de costuumcursus. Onder leiding van Zr. Mariëtte werd deze cursus dit voorjaar gegeven in de huishoudschool ‘Elisabeth’ in De Goorn.

27 mei
Enkhuizen De eerste prijs in de compositiewedstrijd, uitgeschreven door de Nederlandse Klokkenspelvereniging die 50 jaar bestaat, wordt in ‘s Hertogenbosch uitgereikt aan de toonkunstenaar Janke Kaldenbach voor zijn werk ‘pentekening voor beiaard’. De prijs bedraagt ƒ 500,-.

28 mei
Wervershoof Dr. G. Hendriks van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, opent het nieuwe dorpshuis ’.e Onderdijk’. waarvoor door de bevolking ƒ 14.000,- is bijeengebracht. In de laatste 10 jaar zijn in Nederland met rijkssubsidie 450 dorpshuizen tot stand gekomen.

29 mei
Opmeer In café ‘De Vier Eenen’ wordt de nieuwe kolfbaan door wethouder P. Glas in gebruik genomen. In dit dorp was in 1885 dr G. C. van Balen Blanken de oprichter van de Nederlandse Kolfbond.

30 mei
Medemblik Oud-Wethouder P. M. Koomen, die vanaf 1953 zitting had in de gemeenteraad, ontvangt bij zijn afscheid de zilveren medaille van de stad Medemblik uit handen van burgemeester mr. J. G. Norbart.

31 mei
Venhuizen Met het hijsen van de Noordhollandse vlag, oranje/rood/blauw, wordt het nieuwe verwarmde zwembad geopend; compleet met zonneweide, tuinstoelen, zonneschermen en lichtmasten. Initiatiefnemer en bouwer is de heer Marichal, directeur van de Gorterfabrieken N.V.

Alkmaar De r.k. Rederijkerskamer ‘Alberdingh Thijm’ wint met het toneelstuk ‘Gaslicht’ van Patrick Hamilton de Gulden Vlies-keten in de toneelwedstrijd Noordhollands Amateurtoneel 1968-1969, die voor de vierde maal is georganiseerd door de Verenigde Noordhollandse Dagbladen.

« april | juni »

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.