Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1969 » april

Kroniek van West-Friesland - april 1969

1 april
Hoorn De examenopgave voor tuinarchitectuur van de Rijks Middelbare Tuinbouw School was dit jaar: het maken van een ontwerp voor tuinaanleg rondom het nieuwe bejaardencentrum het Liornehuis. Het bekroonde werkstuk van P. W. Hollander te Breezand zal worden uitgevoerd.

2 april
Bovenkarspel Het nieuwe hervormde centrum ‘De Driesprong’ dat vijf zalen bevat waarvan de grootste als kerkzaal wordt gebruikt, is door de architect prof. ir. N. Luning Prak aan de kerkvoogdij overgedragen. De bouwkosten bedragen ƒ 350.000,-.

5 april
Petten In 1928 kwam op initiatief van het echtpaar Wiese en hun beide zoons Wim en Niek de eerste jeugdherberg ‘De Zevensprong’ tot stand in een kleine visserswoning zonder gas en waterleiding. De Nederlandse Jeugdherberg Centrale bestaat thans 40 jaar en beschikt in Nederland over 54 huizen met 6400 bedden.

10 april
Blokker De 14-jarige Jan Spil, bedreven in het mollenvangen, vangt een witte mol.

14 april
Hoorn Ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de christelijke lagere school, wordt de school in de Abbingstraat naar C. A. Potter genoemd, die van 1935 tot 1961 hoofd van de school is geweest.

Schagen De Harmoniekapel ontvangt tijdens een feestconcert in zaal Raven ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan de koninklijke erepenning van verdienste; dirigent is de heer C. Luttik.

16 april
Blokker Het gezondheidscentrum aan de Boekert, waarin ook de Stichting Maatschappelijk Werk en de E.H.B.O. zijn gevestigd, wordt door de heer Th. Laan, lid van gedeputeerde staten, geopend.

19 april
Schermerhorn In de juist gerestaureerde hervormde kerk zagen 275 leden van ‘Oud West-Friesland’ op de jaarlijkse streekmiddag een opvoering van het spel ‘De Pinksterblom van Schermerhorn’.

21 april
Haarlem De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en de Vereniging Het Noordhollands Landschap ontvangen van Provinciale Staten van Noord-Holland een subsidie, groot ƒ 236.900,- teneinde ruim 75 ha natuurschoon voor het nageslacht te kunnen bewaren.

27 april
Opmeer De coöperatieve Zuivelfabrieken ‘West-Friesland’ te Lutjewinkel, ‘Aurora’ te Opmeer en ‘Eendracht’ op Texel zijn thans verenigd in de Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van melkproduktenfabrieken in Noord-Holland.

28 april
Eenigenburg De Commissie voor landelijk schoon heeft de waterput van de dwangburcht ‘De Nuwendoorn’ gerestaureerd en van een windas en een overkapping voorzien. Her ontwerp is van architect H. Janse van Monumentenzorg.

30 april
Koninginnedag. De voorzitter van ‘Oud West-Friesland’. de heer D. Breebaart te Hoogwoud en het oud-bestuurslid de heer J. J. Schilstra te Bergen worden benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Soestdijk Een groep van 61 personen in de klederdrachten van Noord-Holland w.o. Schermerdansers, Volendammers en Markers defileren in de paleistuin en bieden Koningin Juliana ter gelegenheid van haar 60-ste verjaardag een ‘Isaäk’ aan van bakker B. van Oosten uit Westwoud.

Bovenkarspel Mejuffrouw A. Hart, die vanaf 30 april 1923 onderwijzeres is aan de Sint Willebrordusschool, gaat met pensioen.

« maart | mei »

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.