Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1969 » maart

Kroniek van West-Friesland - maart 1969

1 maart
Hoorn Door grenswijziging met de gemeenten Berkhout, Blokker en Zwaag is de bevolking van Hoorn toegenomen van 17.830 tot 18.300 inwoners. Zwaag staat, behalve de 260 bewoners van het bejaardentehuis ‘Avondlicht’. ook het grootste grondgebied aan Hoorn af.

Enkhuizen Voor het gemeenschapshuis ‘De Nieuwe Doelen’ in de Pakruinen metselt mevrouw Dijkstra-van Hooff de eerste steen met het jaartal 1969. Mevrouw Dijkstra is één uit de jongerengroep die voor dit gebouw ƒ 31.000,- bijeenbracht.

6 maart
Berkhout Aan de ‘vijftig slagen’ wedstrijd op de kolfbaan van de Ridder St. Joris nemen 171 kolvers van 12 verenigingen uit Noord-Holland boven het IJ deel. De heer B. Greidanus uit Zuid-Scharwoude behaalt 504 punten in de superklasse.

Lutjebroek Burgemeester J. N. Stuifbergen slaat de eerste paal voor het bejaardentehuis aan de Azaleastraat voor 86 personen dat ƒ 2,8 miljoen gaat kosten.

8 maart
Lutjewinkel Een schaap van de heer T. Klaver aan de Weereweg brengt vier flinke lammeren ter wereld.

10 maart
Den Helder Burgemeester Ir. S. H. Visser schenkt aan de 60.000-ste inwoner Peter Boutkan bij zijn geboorte een spaarbankboekje met zeshonderd gulden.

Berkhout Het gehele gebouwencomplex van café De Ridder St. Joris met sportzaal, kolfbaan en toneelzaal brandt in de vroege ochtend bij windstil weer af.

11 maart
Haarlem In navolging van H. M. de Koningin, zal ook Mr. F. J. Kranenburg, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, het eerste kievitsei niet meer in ontvangst nemen. Hiermede is een eind gekomen aan een traditie van ruim vijftig jaar.

12 maart
† J. de Boer te Enkhuizen, 74 jaar oud; medeoprichter van het aannemersbedrijf Gebr. de Boer, restaurateurs van het Peperhuis, het Zuiderzee Museum en de oude pakhuizen aan 't Waaigat.

14 maart
Enkhuizen Aan het begin van het seizoen wordt in het Zuiderzee Museum een tentoonstelling Volendam geopend door burgemeester J. H. Kok. De expositie omvat werkstukken van het museum en voorts stukken in bruikleen uit andere kollekties en van particulieren.

17 maart
Oterleek Het kerkbestuur van de hervormde kerk verhuurt de kerk, gebouwd in 1925, aan het beeldhouwers-echtpaar H. Mantje-Bakker uit Alkmaar. De kerkgangers worden nu in de kerk van Stompetoren verwacht.

Schagen Uit het jaarverslag van de Stichting Westfriese Folklore blijkt dat de Schager marktdagen in 1968 honderdzestig duizend bezoekers hebben getrokken.

19 maart
Oude Niedorp De in 1954 gerestaureerde kerk, een laat-gotisch bouwwerk uit omstreeks 1500, is ernstig door de boktor aangetast. Voor de kostbare bestrijding van dit kwaad wordt financiële steun verleend door Monumentenzorg, de provincie en de gemeente.

20 maart
Hoorn Aan de Berkhouterweg is een nieuwe begraafplaats met aula en urnenmuur gereed gekomen naar een ontwerp van architect W. van der Kuilen.

22 maart22 maart 1969, tekening: Maarten Oortwijn
Monnickendam De grote- of St. Nicolaas kerk, een gotische drie-beukige hallenkerk, waarvan de bouw in 1450 aanving en in 1644 werd voltooid, is na een tien jaar durende restauratie weer voor de ere-dienst in gebruik genomen.

25 maart
Avenhorn-Oudendijk Het departement van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, opgericht in 1859, wordt als gevolg van een te geringe belangstelling opgeheven. De taak van de nutsbibliotheek was een jaar eerder al vervangen door de bibliotheekbus.

27 maart
Berkhout In de buurtschap De Goorn wordt het nieuwe bejaardencentrum ‘De Rozenburcht’ voor 41 personen met 14 bejaardenwoningen officiëel in gebruik genomen. Het gemeentebestuur schenkt voor de tuinaanleg een aantal rozenstruiken.

28 maart
Scharwoude Burgemeester J. Cornelisse slaat de eerste paal voor het te bouwen bejaardencentrum met 23 bejaardenwoningen. Het ontwerp is van architect D. Fleddérus te Enkhuizen.

Bovenkarspel Mgr. J. Willebrands, geboren 4 september 1909, hoofd van het secretariaat voor de eenheid van kerken te Rome, wordt door paus Paulus VI tot kardinaal benoemd. De eerste Westfriese kardinaal in het kollege van 134 prelaten.

Alkmaar De Molen van Piet bestaat 200 jaar, dit jubileum wordt gevierd met een officiële ontvangst van de familie Piet op het stadhuis.

« februari | april »

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.