Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1969 » februari

Kroniek van West-Friesland - februari 1969

1 februari
Schoorl Bij Koninklijk Besluit is de heer A. W. Stronkhorst, burgemeester van Zuidhorn, benoemd tot burgemeester van Schoorl als opvolger van de heer J. H. Bergh die op 1 juli van het vorig jaar tot burgemeester van Epe werd benoemd.

7 februari
Zwaag-Nibbixwoud Burgemeester B. J. Kalb viert zijn 12½-jarig jubileum; voor de zelfstandigheid van de eigen gemeente is deze ambtsdrager een vurig pleitbezorger.

12 februari
† Ir. C. Visser te Sijbekarspel, 35 jaar oud; foktechnisch adviseur van de K.I. vereniging ‘Hollands Noorden’ te Schagerbrug en leraar aan de R.M.L.S. te Schagen.

13 februari
Egmond-Binnen Uit de hervormde kerk is een 17-de eeuwse koperen kaarsenkroon van 30 kg spoorloos verdwenen.

† Joh. de Veer te Schagen, 72 jaar oud; oud-veehouder aan de Grotewallerweg; oud-voorzitter van het Productschap voor Vee en Vlees, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

14 februari
Schellinkhout De boerderij ‘Landlust’ met 17.57.40 ha weiland brengt bij openbare verkoop in het Dorpshuis ‘De Dregt’ in 5 percelen in totaal ƒ 236.030.- op.

16 februari
Hoorn De Doopsgezinde Gemeente en de Remonstrantse Broederschap zijn één kerkelijke gemeente geworden waar ds. J. P. Keuning uit de Beemster zijn intrede doet in de remonstrantse kerk, het Foreestenhuis op het Grote Oost. De doopsgezinde kerk met pastorie zal een andere bestemming krijgen.

20 februari
Hoorn De Oosterkerk zal dank zij het initiatief van Monumentenzorg, die ƒ 37.000.- beschikbaar stelt, van de ondergang worden gered. De Gemeente Hoorn en andere instanties hebben dit bedrag verhoogd tot ƒ 60.000.- waardoor het mogelijk wordt dit monument uit 1450 glas- en waterdicht te maken.

21 februari
Hauwert De veiling ten bate van het te bouwen dorpshuis brengt met 400 ‘koopjes’ ƒ 13.000,- op.

Middenmeer Op de feestavond van de Plattelandsvrouwen en de Hollandse Maatschappij van Landbouw begon de revue met een welkomstwoord in het Westfries, gesproken door de heer Klaver, om kenbaar te maken dat ná de Westfriezendag van 17 augustus 1968 de Wieringermeer tot West-Friesland behoort.

23 februari
Bovenkarspel De 36-ste Westfriese Flora met bloeiende bolgewassen en stamboek fokvee is door 70.000 personen bezocht, waarvan 20.000 bezoekers op de laatste zondag kwamen.

25 februari
Venhuizen In een gezamenlijke vergadering met de gemeenteraden van Wijdenes en Schellinkhout wordt 5000 vierkante meter grond voor ƒ 1,- gekocht van de aannemersfirma Gorter. Op dit terrein aan de Hertog Willemweg zal een verwarmd openluchtbad komen; de aanlegkosten worden geraamd op ƒ 200.000,-.

« januari | maart »

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.