Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1967 » augustus

Kroniek van West-Friesland - augustus 1967

2 augustus
Hoorn In het programma van de Oudhollandse markt is ‘De Dag van Het Paard’ met een ringrijderij op de Turfhaven een groot succes geworden. Daarmee is een oude traditie uit de L.T.M.-jaren – Landbouw, Tuinbouw, Middendstandtentoonstelling – hersteld.

5 augustus
Noord-Scharwoude Op het raadhuis wordt het eerste exemplaar van de 34e bundel ‘Westfriesland Oud en Nieuw’ aan wethouder K. de Boer aangeboden. In de raadzaal vermeldt een oud wandbord: ‘Voor mens en dorp is 't allen tijd een goede raad van veel profijt’.

Schagen Met de komst van drie zusters van de congregatie van Liefde uit Tilburg naar Schagen werd honderd jaar geleden een begin gemaakt met het r.k. onderwijs en de bejaardenzorg. De congregatie zond in 1866 drie zusters naar Grootebroek en in 1865 drie zusters naar Hoorn.

7 augustus
Opmeer Mede dank zij het mooie zomerweer, bezoeken meer dan 8000 personen de 59ste veetentoonstelling uitgaande van de Stichting ‘Opmeer en Omstreken’.

12 augustus
Zwaag Pastoor A. J. M. van der Horst wordt ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Van het kerkbestuur ontvangt de jubilaris een vrije woning in de Beatrixstraat waar hij zich na zijn emeritaat op 1 september gaat vestigen.

15 augustus
Schardam Een gedeelte van het haventje bij de sluis moet worden afgesloten als ligplaats nu deze sluis gebruikt wordt om water in te laten, dat door het nieuwe gemaal bij Zaandam weer uitgeslagen wordt.

16 augustus
Abbekerk De Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in West-Friesland, opgericht op 12 januari 1965, neemt een tweede tandverzorgingsauto in gebruik. Op drie na nemen alle Westfriese gemeenten aan de stichting deel.

Schoorl Op het raadhuis biedt de heer R. P. Goettsch aan burgemeester J. H. Bergh het eerste exemplaar van zijn boek ‘Schoorl, een mooi en rustig dorp met een rijk verleden’ aan. Op de omslag staat een gekleurde foto van het oude raadhuis dat sinds 1931 eigendom is van de vereniging ‘Hendrick de Keyser’.

18 augustus
Hem Op de tentoonstelling ‘Drieban ‘67’ in de veilinghal ‘de Zuiderkogge’ organiseren de drie rundvee-fokverenigingen uit Hoogkarspel, Venhuizen en Schellinkhout een fokveedag, waar bijna 400 koeien gekeurd worden.

Schagerbrug De Landelijke Rijvereniging ‘West-Friesland’, die elf volwassen ruiters en zes ponyruiters telt, bestaat 40 jaar. Zij is de oudste in West-Friesland en door haar voorbeeld werden ook in de omliggende plaatsen rijverenigingen opgericht.

19 augustus
Hippolytushoef Naast de boerderij van de heer J. Veerdig is de zwerfsteen van 2.28 meter hoogte geplaatst die met een kraanwagen uit een weiland aan de Nes is gelicht. Het gevaarte weegt 4320 kg.

21 augustus
Oosthuizen Het fanfarecorps Andante, onder leiding van de heer M. Molenaar, richt bij het 75-jarig bestaan een drumband op.

28 augustus
Zwaagdijk Door hooibroei brandt de stolpboerderij ‘Olivier’ van de diaconie der ned. herv. kerk te Westwoud en bewoond door de heer A. Galis tot de grond toe af. Olivier was de codenaam voor de geallieerde luchtmacht en de plaats waar wapens en munitie in de oorlogsjaren 1940/1945 werden afgeworpen.

30 augustus
Schoorl Op de provinciale fokveedag behaalt de heer C. Ruyter te Bobeldijk voor de tweede achtereenvolgende keer de bondswisseltrofee voor de beste eigenaarsgroep melkkoeien.

Anna Paulowna In een bijzondere raadsvergadering neemt burgemeester mr. M. Th. Mijnlieff, na een ambtsperiode van 24 jaar, afscheid. Zijn door Erzsike Blokland-Toth geschilderd portret komt in de raadzaal te hangen.

31 augustus
Enkhuizen Het echtpaar K. Dikstaal-Keizer viert het 60-jarig huwelijksfeest met een receptie in de Oranjezaal. De heer Dikstaal was van 1922 tot 1941 hoofd van de Burgerschool en is mede-oprichter van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’.

« juli | september »

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.