Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1966 » september

Kroniek van West-Friesland - september 1966

1 september
In zijn installatierede tot burgemeester van Graft en De Rijp spreekt de heer H. J. over de Linden over de plicht van het gemeentebestuur om de grote en kleine monumenten van deze uitzonderlijke dorpen te beschermen.

1 september
Op het industrieterrein te Hoorn aan de Lageweg legt drs. J. G. Brautigam de eerste steen voor de nieuwe werkplaats van de n.v. Jan Reek Graniet, een bedrijf dat in 1893 werd opgericht.

2 september
Den Helder De heer P. S. van der Vaart, die sedert 1927 onafgebroken lid van de gemeenteraad is, wordt bij zijn afscheid als wethouder van openbare werken benoemd tot ere-burger van de stad.

Andijk In een bijzondere raadvergadering neemt wethouder K. Nierop, oud 70 jaar, afscheid. Oud-burgemeester Y. H. de Zeeuw speldt de scheidende functionaris de versierselen op behorende bij het Ridderkruis van Oranje Nassau.

† F. Butter te Hoorn; oprichter van het Nieuwsblad voor West-Friesland in 1918 en van de drukkerij ‘West-Friesland’ aan het Kleine Noord, waar sedert 1926 de bundels van het Historisch Genootschap worden gedrukt. F. Butter was lid van het eerste uur.

7 september
Berkhout Een boomstronk in de waaier van het poldergemaal ‘De Westerkogge’ levert een schade op van ƒ 16.000,-, dat is ƒ 6,- per ha. voor iedere ingeland.

9 september
Schellinkhout De heer Th. Laan, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, slaat de eerste paal voor het Dorpshuis waarvoor 500 inwoners in minder dan twee jaar tijd ƒ 44.000,- bijeen brachten.

10 september
De 42ste Westfriezendag te Alkmaar wordt door meer dan 350 leden bezocht. Mevr. E. J. Kieft-Peeck, aftredend bestuurslid, ontvangt de geborduurde merklap in mahonielijst ten geschenke. In de middaguren worden door de leden rondritten met touringcars in de omgeving gemaakt.

De coöperatieve zuivelfabriek ‘Lutjewinkel’ geeft ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan een jubileumboek uit.

15 september
Heerhugowaard Ir. W. Merkx, lid van Gedeputeerde Staten, opent de tentoonstelling ‘De Waard 66’ als besluit van de ruilverkaveling en de streekontwikkeling die zeven jaar in beslag namen en waartoe de heer J. C. van Langen indertijd het initiatief nam.

16 september27 september 1966, tekening: Maarten Oortwijn
Hoorn In de Boterhal viert het tekengenootschap Debutade zijn 100-jarig bestaan met een expositie van tekeningen en schilderijen van de leden. Debutade werd in 1866 opgericht door de stadstekenmeester H. Vordeman.

Op het Westfries lyceum te Hoorn wordt een afdeling opgericht van de Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis. Door middel van werkkampen en studiereizen wil men belangstelling voor de geschiedenis wekken.

27 september
Alkmaar Mevr. G. Piet van de uit 1769 daterende molen op het Bolwerk, welke molen sedertdien in handen is gebleven van de familie Piet, behaalt te Valburg het diploma windmolenaar. Deze cursus werd aldaar voor de eerste maal gegeven.

« augustus | oktober »

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.