Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1966 » mei

Kroniek van West-Friesland - mei 1966

3 mei
Oostwoud In het bejaardencentrum ‘Woudrust’ viert het echtpaar J. Edam-Otter zijn 70-jarig huwelijk. De heer Edam was vele jaren raadslid van Midwoud en ouderling van de Ned. Herv. kerk.

3 mei
‘Villa Scaga’ van de Stichting Bejaardencentrum Schagen wordt door mevr. mr. M. Kranenburg-Lycklama à Nyeholt, echtgenote van de commissaris van de Koningin, op een zonnige dag geopend. Scaga is de oudste naam voor Schagen en dateert al van voor het jaar 1000.

11 mei
Baarsdorpermeer De 15-jarige koe Duin 7 van veehouder T. Buis is de elfde koe in Noord-Holland die 100.000 kg melk heeft geproduceerd. In het Nederlandse Rundvee Stamboek staan in geheel Nederland, uitgezonderd Friesland, 21 koeien op de erelijst.

12 mei
Obdam Burgemeester P. J. L. Laoût heit de eerste betonnen paal van 18 meter lengte voor het nieuwe bejaardencentrum.

In café Kramer in 't Veld is met grote meerderheid vóór de ruilverkaveling van de Niedorper Kogge, groot 3298 ha., gestemd, die in tien jaar tijds gerealiseerd zal worden.

Hensbroek De zandput in de Wogmeer, ruim 10 ha. groot, is door Gront Maatschappij, de Cultuurtechnische dienst en Staatsbosbeheer in een recreatiecentrum veranderd waaraan door mr. H. Westerman, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de naam ‘De Leyen’ wordt gegeven.

14 mei14 mei 1966, tekening: Maarten Oortwijn
Op de jaarvergadering van de in 1957 opgerichte stichting Het Noordhollands Landschap, gehouden in de raadzaal van Hoorn, blijkt dat de stichting 288 ha. natuurgebied in bezit heeft, 342 contribuanten telt en 41 donateurs.

Hoogkarspel Begunstigd door prachtig zomerweer wordt het Streker openluchtzwembad, met medewerking van vele zwemverenigingen, feestelijk geopend. De kosten bedragen ƒ 600.000,-.

16 mei
Op de jaarvergadering van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, die 58.000 leden telt, wordt mevr. J. W. Visser-Jansen te Oudesluis tot landelijk presidente gekozen.

20 mei
Oosthuizen Tijdens de reünie van ruim veertig familieleden-Joosten, wordt de familievereniging ‘Joosten’ opgericht, die jaarlijks op Hemelvaartsdag de uitgebreide familiekring bijeen zal nodigen in hotel Kaan.

Alkmaar Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Noord-Holland wordt in het Stedelijk museum aan de Breestraat een fototentoonstelling geopend van de ruim 200 kaasfabrieken die er waren en waarvan er nu 14 zijn overgebleven.

21 mei
Schellinkhout Met de tweede dorpsveiling, die ƒ 9513,- opbrengt, wordt het vereiste bedrag van ƒ 40.000,- ruimschoots overschreden, zodat de bouw van het dorpshuis kan beginnen.

22 mei
Nieuwe Niedorp Met een feestelijke kerkdienst onder leiding van ds. H. H. Stam en met medewerking van de fanfare wordt de nieuwe Ned. Hervormde kerk in gebruik genomen. De preekstoel en het lectorium zijn door de broeders Jozef en Jan in de abdij van Egmond vervaardigd naar een ontwerp van architect Schippers. De klokkestoel met luidklok staat los van de kerk.

23 mei
De Noordhollandse Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd in 't Hooge Huys te Alkmaar, geeft ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een boekwerk uit voor relaties en personeel: ‘Portret van Alkmaar’, geschreven door de historicus dr. J. B. Knipping te Amsterdam.

26 mei28 mei 1966, tekening: Maarten Oortwijn
Winkel en Nieuwe Niedorp nemen elk in een bijzondere zitting van de gemeenteraad afscheid van burgemeester J. Baken en diens echtgenote, die beiden gedurende twintig jaren gemeente, kerk en verenigingen hebben gediend.

28 mei
Enkhuizen In het recreatieoord ‘Enkhuizerzand’ begint de heer C. Bos met zijn Westfriese Waterskischool, zulks in aanwezigheid van de loco-burgemeester en vele belangstellenden.

Berkhout Burgemeester P. Beemsterboer opent in de Goorn het overdekte instructiebad ‘De Tobbe’ waar de kinderen van alle scholen in de omgeving zwemles zullen krijgen. Het initiatief is uitgegaan van de heer J. W. Reus.

31 mei
Twisk Achter de openbare lagere school metselt burgemeester J. Pierhagen de eerste steen voor het dorpshuis.

« april | juni »

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.