Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1965 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1965

1 oktober
Bovenkarspel De heer N. J. Stuifbergen, voor kort secretaris van Uitgeest, wordt geïnstalleerd als burgemeester van Bovenkarspel door loco-burgemeester N. Bakker.

2 oktober
De Wijdenesser Dansgroep met 28 leden en een repertoire van zestien dansen, opgericht door Bas Roemer en zijn zoons Barend en Klaas, viert haar 25-jarig bestaan.

3 oktober
Oud-minister mevr. dr. Marga Klompé is de laatste van de negentien sprekers in de hervormde Allemanskerk te Winkel, waar deze zomer het onderwerp werd behandeld: ‘Wat betekent het geloof voor U?’

7 oktober
Op het Munnikenbolwerk te Alkmaar onthult de voorzitter van de vereniging ‘Alkmaar Ontzet’, de heer A. J. C. Huisman, het beeld van de stadstimmerman maarten Pieterszoon van der Mey, die in 1573 de Friese Poort opende voor de Watergeuzen. Beeldhouwer is Mari S. Andriessen. Het beeld is een geschenk van de stad aan de Ontzetvereniging.

8 oktober
Bij het Victoriabeeld spreekt Prof. mr. dr. P. J. Oud, de herdenkingsrede uit ter gelegenheid van het jaarlijkse 8 oktoberfeest.

12 oktober
De gemeente Hoorn koopt voor ƒ 20.000,- ook het derde Bossuhuis aan op de hoek van het Grote Oost en de Slapershaven. De friezen van deze drie gevels zijn over de gehele breedte met reliefs versierd, die de zeeslag van Bossu in 1573 uitbeelden.

19 oktober
Bij zijn 40-jarig jubileum als buschauffeur bij de Naco en daarvoor bij de firma De Raadt & Kistemaker ontvangt de heer W. Zee de bronzen medaille behorend bij de Orde van Oranje-Nassau, tijdens een receptie in ‘De Oude Rosmolen’ te Hoorn.

Nibbixwoud In aanwezigheid van de besturen van bet Witte en Wit-gele Kruis legt burgemeester B. J. Kalb de eerste steen voor het Gezondheids-centrum.

23 oktober
In de Ridder St.-Joris te Berkhout nemen meer dan achthonderd dorpsgenoten afscheid van dokter en mevrouw Van der Linden, na een huisartsenpraktijk van 41 jaren; opvolger is dokter R. de la Rivière.

29 oktober
De nieuwe katholieke landbouwhuishoudschool voor Wervershoof en omgeving wordt door mevr. mr. M. Kranenburg-Lycklama à Nyeholt officiëel geopend; hoofd der school is zuster Debora.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.