Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1965 » september

Kroniek van West-Friesland - september 1965

1 september
Het oude pakhuis aan de Binnenluiendijk te Hoorn is door de firma Hakhoff gerestaureerd tot een fraai pand, dat inwendig één geheel vormt met het Museum ‘Huys 1624’, bewoond door de eigenaar de heer J. de Visser, voorzitter van ‘Oud-Hoorn’.

1 september
Aan de Kromme Elleboog van het Keern bij Hoorn gaat de eerste van de 85 betonnen palen de grond in voor het pompstation voor de watervoorziening in West-Friesland.

Aan de heer J. Elders, sedert 1 oktober 1935 burgemeester van Bovenkarspel, waar hij op 21 augustus van het jaar 1900 werd geboren, wordt eervol ontslag verleend uit dit ambt.

2 september
Het gemeentebestuur van Schagen ontvangt het eerste exemplaar van de uitgave: Schagen door de eeuwen heen, dissertatie met een populaire aanvulling van mr. dr. J. Bregman, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op 21 mei 1965.

4 september
De 25ste fokveedag te Sijbekarspel op het land van de heer G. Vlaar geniet, dank zij het mooie weer, grote belangstelling. Uit de 1-A klasse wordt de elf-jarige Gretha 4 van de heer Jb. Houter tot kampioen-koe gekozen.

6 september
De heer Joh. Rijfkogel, oprichter en gedurende zes jaar de leider van het studentencentrum ‘De Drommedaris’, draagt zijn functie over aan Peter Ruiter, 21 jaar oud.

In Den Helder wordt de nieuwe schouwburg aan het Julianaplein geopend; ontworpen door ir. R. D. Bleeker. De kosten bedragen twee miljoen. In 1944 werd het Casino op last van de bezetter afgebroken.

8 september
Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die gehouden wordt in het kader van het Westfries industrie-project ‘Hoorn 80’ geven het Noordhollands Dagblad en het Dagblad voor West-Friesland gezamenlijk een extra nummer uit.

9 september
Staatssecretaris C. Egas opent te Hoorn in het Sint Jans Gasthuis op het Kerkplein de expositie 3T (Toen Thans en Toekomst) gewijd aan de industriële ontwikkeling in West-Friesland.

14 september14 september 1965, tekening: Maarten Oortwijn
De gemeenteraad van Hoorn besluit tot aannkoop van landbouwgronden in Wester-Blokker, waardoor de historische boerderij ‘De Barmhartige Samaritaan’ uit 1659 met 24.42.20 ha. weiland voor ƒ 468.101,- eigendom van de gemeente wordt.

15 september
In de Zuiderkerk wordt 't Enkhuizer muziekseizoen geopend met een concert van het Noord-hollands Philharmonisch orkest o.l.v. Henri Arends en onder auspiciën van het gemeentebestuur.

16 september
Voor de eerste maal wordt de ‘Auroraprijs’, groot duziend gulden, ingesteld op 1 februari 1964, door de Coöperatieve fabriek van Melkproducten te Opmeer uitgereikt en wel aan het hervormde ‘Streekcentrum’ Binnenwijzend en aan het katholieke vormingcentrum ‘De Dreef’ te Heerhugowaard voor hun sociaal en cultureel werk onder jonge mensen.

17 september
Lutjewinkel Het bestuur van de Coöperatie voor melkverwerking ‘West-Friesland’ neemt het besluit om de zuivelfabriek ‘De Eensgezindheid’ te St. maartensbrug binnen enkele weken stil te leggen.

Het jaarlijks wintertournee van het Roode Kruis van de afdeling Hoorn en omgeving onder leiding van de heer K. Urban start met een Westfries programma te Grosthuizen. Medewerkenden zijn: de dansgroepen, de rederijkerskamer van Berkhout en mevr. Y. Kooy-De Jong en de heer C. Boeyer.

22 september
Bij de officiële opening van het rusthuis voor bejaarden ‘De Berkenhof’ te Berkhout door de heer H. Schol, hoofdambtenaar bij de dienst Volkshuisvesting te Haarlem, biedt de heer Jb. Laan uit Venhuizen namens 92 Oud-Berkhouters een staande klok en een electrische windwijzer aan.

25 september
Schagen bereikt met de geboorte van Jeannette Johanna Plukker de 6000 zielen. Op 1 januari 1930 bedroeg het aantal inwoners 3902.

Zuid-Schermer. Het zwarte kerkje met stolpdak aan de Zuidervaart bestaat 300 jaar.

26 september
Op de receptie in het Dorpshuis te Hoogwoud ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de St. Johannes de Dooper-kerk biedt de president-kerkvoogd van de hervormde gemeente twee collecteschalen aan. Het feestcomité schenkt ƒ 10.000,- voor restauratie van het gebouw.

« augustus | oktober »

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.