Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1964 » juni

Kroniek van West-Friesland - juni 1964

6 juni
Tijdens de bestuursvergadering van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ in de ‘De Doelen’ te Hoorn verrast een oud-bestuurslid de penningmeester met een schenking van ƒ 1000,- ten behoeve van het culturele fonds.

11 juni
De gemeenteraad van Sijbekarspel verleent aan de kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente een subsidie van ƒ 17.000,- voor de restauratie van het uit 1505 daterende kerkgebouw.

16 juni
In het uit 1692 daterende Waaggebouw wordt door de pas in december 1962 opgerichte historische vereniging ‘Medemblick’ al een oudheidkamer geopend. Hiermee is de eerste doelstelling van ‘Medemblick’ bereikt.

20 juni
Blokker Met de gedeeltelijke sloop van de molen De Krijgsman – de Bangerter Molen – van de firma Kok en Laan aan de Noorderdracht is begonnen. Het is een zeer hoge achtkantige bovenkruier met stelling en spruiten op een stenen onderstuk.

22 juni
Berkhout De heer W. Molenaar, voorzitter van het stichtingsbestuur, legt de eerste steen voor het bejaardencentrum ‘De Berkenhof’, ontworpen door architect D. Fleddérus.

23 juni
De gemeenteraad van Hoorn keurt het voorstel van B. en W. goed om de vroegere bakkerij aan de Kuil voor ƒ 1,- te verkopen aan de vereniging ‘Hendrick de Keyser’ te Amsterdam ter restauratie.

30 juni
Het gemeentebestuur van Enkhuizen heeft twee folders over industrie en toerisme laten uitgeven door de juist 200 jaar bestaande drukkerij Over de Linden.

« mei | juli »

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.