Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1961 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1961

1 december
In Hoogwoud wordt de eerste openbare plattelandsbibliotheek in gebruik genomen.

3 december
Uit 1565 daterende vismarkt te Alkmaar, na jaren van verval, hersteld.

7 december
Eerste heipaal geslagen voor uitbreiding Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, waarvan de kosten op 15 miljoen gulden worden geraamd.

12 december
Hoogheemraadschap ‘Hollands Noorderkwartier’ met 142.000 ha., naar oppervlakte het grootste waterschap van Europa, begon 40 jaar geleden met de werkzaamheden. Het werd opgericht in 1916 na de dijkdoorbraken in de Anna-Paulownapolder en Waterland; het doel was het keren van het buitenwater te centraliseren. Na 1930 heeft het Hoogheemraadschap het onderhoud van wegen van andere waterschappen en gemeenten overgenomen.

15 december
De Heer K. Hogetoorn, dijkgraaf van de Beemster, neemt afscheid als voorzitter van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Noord-Holland; wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

18 december
De Heer C. Koeman, geboren te Wijdenes, promoveert te Utrecht op een proefschrift over oude land- en zeekaarten.

23 december
De Hervormde Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen in gebruik genomen na een vier jaar durende restauratie; architect de Heer D. Fledderus.

29 december
De Heer burgemeester J. Elders van Bovenkarspel gehuldigd wegens zilveren ambtsjubileum.
De bloembollenveiling ‘West-Friesland’ te Bovenkarspel bereikt in 1961 een omzet van 25 miljoen gulden.

30 december
De oud-dierenarts de Heer J. Stapel te Oosthuizen, die aldaar 40 jaar dierenarts was, in de raadzaal onderscheiden met het Ridderkruis van Oranje-Nassau.

31 december
De dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen, de Heer P. C. J. Peters, wordt opgevolgd door de Heer A. Berkhout.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.