Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1961 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1961

1 oktober
De Heer Jhr. J. Alberda van Ekenstein tot burgemeester van Jisp benoemd.

3 oktober
De Heer Mr. C. H. Moll uit Alkmaar geïnstalleerd als burgemeester van Kwadijk, Warder en Middelie.

8 oktober
Historische optocht, climax van luisterrijk ontzetfeest te Alkmaar, ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van de 8 oktobervereniging ‘Alkmaars ontzet’.

9 oktober
De Heer S. P. B. Martens, arts te Oosthuizen, neemt afscheid.

18 oktober
De Heer Ds. K. Dekker, Geref. predikant te Enkhuizen, viert zilveren ambtsjubileum.

21 oktober
† De Heer W. Nobel te Bobeldijk, bestuurslid van ‘De Westerkogge’ oud-kerkvoogd van de Ned. Herv. Kerk te Berkhout; oud 61 jaar.

28 oktober
Moeder-overste Agatha (in de wereld mej. M. P. J. Berntsen) van het klooster aan de Hoogeweg te Heiloo, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau bij haar 40-jarig jubileum in de congregatie van de Heilige Juliana van Falconerie.

31 oktober
Zuiderzee-museum te Enkhuizen telde dit jaar 60.000 bezoekers.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.