Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » West-Friesland... het land waar wij wonen » Pagina 122-124

Nawoord / Colofon / Copyright

Omdat de auteurs van dit boek geen wetenschappelijk doel nastreefden, is afgezien van een gespecificeerde literatuur- en bronvermelding.
Afzonderlijke gegevens uit de jaarboeken van het historisch genootschap ‘Oud West-Friesland’ zijn bewerkt in combinatie met bijzonderheden afkomstig uit het Streekarchief, Westfries Museum, Zuiderzee Museum en de verspreid voorkomende archieven van waterschappen, agrarische-, financiële- en toeristische instellingen.

De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan; prof. dr. ir. C. Koeman, dhr. P. Koster en mevr. G. Koster-Stapel, dhr. P. Roele, drs. H.W. Saaltink, mevr. H. Sasburg-Polsma, drs. J.J. Visman, dhr. C. Visser, drs. W.F.G. Wiese en de publiciteitscommissie van de Westfriese Rabobanken voor hun waardevolle aanwijzingen.

Foto's en illustraties afkomstig van derden:
D. Breebaart, Hoorn.
C.W. ‘West-Friesland’, Wogmeer.
Delta-phot, Middelburg.
P. v.d. Eng, Wieringerwaard.
Gemeente Opmeer.
P. Kistemaker, Andijk.
Openlucht Museum, Arnhem.
Prentenkabinet Rijksmuseum, Amsterdam.
Rabobank, de Drieban.
S.O.W., Hoorn.
Stichting Tentoonstelling Opmeer.
Streekarchief, Hoorn.
V.V.V., Hoorn.
Westfries Museum, Hoorn.
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Uitgave:
Rabobanken West-Friesland
Ontwikkeling & Productie:
Boekprojectontwikkeling West-Friesland,
Hoorn, Peter Sasburg
Auteurs:
N.J. Groot en J. Groot
Illustraties:
Hilco Visser
Fotografie:
Lex Salverda
Vormgeving:
KSM Partners, Haarlem
Druk:
Drukkerij West-Friesland b.v., Hoorn

 


'n fraai gedeelte van de Westfriese omringdijk tussen St. Maarten en Krabbendam.

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.