Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » Boeken » Verdwenen water, gewonnen melk » Pagina 85-88

Bloedlijnen (1/7)

De moederstammen op 'Groenhoven' werden omstreeks de eeuwwisseling gevormd door de melkrijke Christina's, de Dora's, de Wilhelmina's, de Cornelia's en de Trijntjes. Als grote bijzonderheid mag worden vermeld, dat de Dora's op 'Groenhoven' nog steeds present zijn. De eerste Dora werd op 18 febr. 1881 als de helft van een vrouwelijke tweeling op 'Groenhoven' geboren. In het voorjaar van 1967 werd op hetzelfde bedrijf Dora 244 geboren. De Dora's van 'Groenhoven' behoren tot de alleroudste vrouwelijke stammen, die er in de geregistreerde Nederlandse rundveefokkerij te vinden zijn.

Dora 21, 12003 NRS, geboren 1899.

Dora 21, 12003 NRS, geboren 1899.
Produktie als tweejarige: 4315 kg in 308 dagen;
als zesjarige: 5323 kg in 312 dagen.

{ Frans
{ { Ruiterszoon VI
{ Dora 11 { { Ruiter II a 10
{ Dora 8  ←  ← ← Dora 5 {
{ Dora

De in 1881 geboren Dora was een tweeling (met Johanna) en verwekt door de vader van Neeltje bij Neeltje's volle zuster De Snuit II! Dora werd in 1884 onder nr. 1873 in het NRS opgenomen.

Hoe hebben zich tussen Frans 2 en Dora 244 de generaties aaneengereid?

Hoe hebben zich tussen Frans 2 en Dora 244 de generaties aaneengereid? Men bekijke daartoe het hiervoor afgedrukte schema, waarin de pijlen steeds ouders met kinderen verbinden en de jaartallen de respectieve geboortejaren aanduiden.

Christina 12, 9412 NRS, geboren 17 maart 1892. Een dochter van Ruiterszoon I uit Christina 6.

Christina 12, 9412 NRS, geboren 17 maart 1892.
Een dochter van Ruiterszoon I uit Christina 6.

{ Ruiter II a
{ Ruiter II a 10 {
Ruiterszoon I { { Christina 2
{ Christina   →     ↑
     ↓
Christina 6  ← Christina 2

De stier Max Albert 2 is door slechts vier generaties van Christina 12 gescheiden.

Hieronder de melkopbrengst van Christina 12:
2981 liter in 1894 4253 liter in 1897 4907 liter in 1899
3654 liter in 1895 4974 liter in 1898 5527 liter in 1900
3631 liter in 1896
Deze foto van Christina 12 werd in juni 1901 genomen.

Frans 2, nog vóór de eeuwwisseling geboren, was de enige in het Stamboek opgenomen zoon van de eerste Frans, die met zulk een overtuiging door de jonge F. A. F. Groneman werd uitgekozen op grond van zijn exterieur; zijn afstamming was immers onbekend. In Frans 2 dan kwam het bloed van Frans tezamen met dat van de Jacob-Ruiterlijn èn van het vrouwelijk uitgangsmateriaal op Groenhoven.
Zoals alle grote fokkers wisselden vader en zoon Groneman inteelt af met het beleidvol inbrengen van fris, maar dan tevens passend bloed. In tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden, was Frans 12 geen Groenhoven-produkt, maar geboren bij W. de Graaf te Schagen uit een (naar mag worden aangenomen) ongetwijfeld verdienstelijke zij het niet ingeschreven moeder.

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.