Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Databestanden agrarische geschiedenis Oostelijk West-Friesland 1880-1930

De werkgroep ‘Agrarische Geschiedenis van Oostelijk West-Friesland’ van het Westfries Genootschap heeft sinds 1999 een groot aantal gegevens uit archiefmateriaal verzameld over boeren, bestuurders van landbouworganisaties, kaasfabrieken, koeien, schapen, varkens, gewassen en andere landbouwzaken in 29 Westfriese gemeenten in de periode 1880-1930.

Een deel van die gegevens is op naam, andere bestaan alleen uit cijferreeksen. Van dat materiaal is ruim gebruik gemaakt in de drie delen van de Westfriese Historische Reeks over de agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland in de periode 1880-1930: deel 1 over de bloembollen, deel 2 over de veehouderij en deel 3 over de tuinbouw en de zaadteelt.

De gegevens kunnen echter ook voor anderen van nut zijn, voor familieonderzoek, dorpsgeschiedenis of ander historisch agrarisch onderzoek. Daarom heeft het Westfries Genootschap besloten de gegevens via deze website algemeen toegankelijk te maken.

De gegevens zijn per onderwerp samengevat in tabellen in het programma Excel. Elk bestand is doorgaans weer opgesplitst in ‘bladen’ per subonderwerp of plaats. Het voorblad van elk bestand geeft informatie over de vindplaats van de gegevens. De Excel-tabellen kunnen niet alleen gelezen worden, maar ook naar believen gesorteerd op naam, plaats, datum of bedrijfsgrootte. Op die manier kunt u het meest overzichtelijk de gegevens vinden die u zoekt. Desgewenst kunt u de bestanden daarvoor downloaden op uw eigen computer. [Houdt er bij het sorteren rekening mee dat u de kop- en voetregel (met de optelling) niet mee sorteert.]

A. Gegevens op naam veehouder/grondgebruiker:

A-1 Veehouders 1921 in alle 29 gemeenten van Oostelijk West-Friesland (.xls, 2,82 MB)
A-2 Veehouders 1930 in alle 29 gemeenten van Oostelijk West-Friesland (.xls, 3,59 MB)
A-3 Grondgebruikers 1930 in alle 29 gemeenten van Oostelijk West-Friesland (.xls, 1,17 MB)
A-4 Melkveehouders 1921 en 1930 (.xls, 3,76 MB)
A-5 Schapenhouders 1921 en 1930 (.xls, 865 kB)
A-6 Varkenshouders 1910, 1917, 1921 en 1930 (.xls, 1,65 MB)
A-7 Vetweiders 1921 en 1930 (.xls, 221 kB)
A-8 Gemengde bedrijven 1921 en 1930 (.xls, 482 kB)
A-9 Veehouders 1910 te Avenhorn en Opperdoes (.xls, 86 kB)
A-10 Veehouders, tuinbouwers en zaadtelers in Andijk 1904 (.xls, 229 kB)
A-11 Veehouders in Avenhorn 1903 (.xls, 44,5 kB)
A-12 Tuinbouwers in Opperdoes 1911 (.xls, 62,5 kB)
A-13 Telers in Schellinkhout 1907 en 1928 (.xls, 39,5 kB)
A-14 Bestuurders van landbouwverenigingen in Oostelijk West-Friesland (.xls, 131 kB)
A-15 Gemeentebestuurders en raadsleden in West-Friesland 1880-1900-1930 (.xls, 341 kB)
A-16 Leden van de afdelingen Hoorn, Opmeer en Medemblik van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in 1928 (.xls, 79 kB)
A-17 Leden van de afd. Enkhuizen vd Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1877-1893 (.xls, 50,5 kB)
A-18 Leden van de Vereeniging tot Ontwikkeling van het Noord-Hollandsch Noorderkwartier in Oostelijk West-Friesland, 1882, 1910 en 1927 (.xls, 90 kB)
A-19 Prijswinnaars op de tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in Hoorn 1877 (.xls, 44,5 kB)
A-20 Leden van Rundvee Stamboeken in Oostelijk West-Friesland, 1875-1890 (.xls, 447 kB)
A-21 Leden rundveefokverenigingen in Oostelijk West-Friesland, 1898-1915 (.xls, 349 kB)
A-22 Leden rundveefokverenigingen in Oostelijk West-Friesland 1921 met koeien in melkcontrole (.xls, 128 kB)
A-23 Leden Texels Schapenstamboek in Oostelijk West-Friesland, 1912-1928 (.xls, 31,5 kB)
A-24 Leden van het Veefonds Berkhout 1873 (.xls, 27,5 kB)
A-25 Noodkredieten tuinders in de jaren 1923-1925 (.xls, 55 kB)
A-26 Inwonend personeel in de gemeente Venhuizen in 1900 en 1910 (.xls, 112 kB)
A-27 Pachters en pachtcontracten 1877-1881 in Oostelijk West-Friesland (.xls, 80,5 kB)

B. Bedrijfsboekhoudingen:

B-1 Veehouder Gerbrand Wijdenes, Opperdoes, 1861-1892 (.xls, 52,5 kB)
B-2 Veehouder Gerrit Stapel, Sijbekarspel, 1885-1906 (.xls, 52 kB)
B-3 Veehouder Jan Stapel, Sijbekarspel, 1882-'88 (.xls, 34,5 kB)
B-4 Veehouder Pieter Krijnsen, Venhuizen, 1884-1900 (.xls, 69 kB)
B-5 Veehouder Henricus Koeman, Westerblokker, 1892-1927 (.xls, 146 kB)
B-6 Veehouder Dirk Zee, Twisk, 1895-1915 (.xls, 78,5 kB)
B-7 Veehouder Pieter Laan, Hauwert, 1906-'07 (.xls, 969 kB)
B-8 Veehouder Pieter van der Molen, Nibbixwoud 1915-1936 (.xls, 41,5 kB)
B-9 Veehouder Klaas Kooiman, Wognum 1918-1930 (.xls, 67 kB)
B-10 Veehouder Jan Silver, Grootebroek 1920-21 (.xls, 28 kB)
B-11 Veehouder Jacob Schoenmaker, Hauwert 1924-25 (.xls, 35,5 kB)
B-12 Veehouder LTB nr 31 (anoniem) rayon Hoorn 1929 (.xls, 31 kB)
B-13 Tuinder/bollenkweker Gerrit de Vries, Bovenkarspel 1916-1929 (.xls, 106 kB)
B-14 Tuinder/bollenkweker Pieter Singer, Andijk 1922-1931 (.xls, 60,5 kB)
B-15 Tuinder/bollenkweker Jan Bakker, Hoogkarspel 1927-29 (.xls, 49,5 kB)
B-16 Tuinder/bollenkweker C. Kieft, Andijk 1928 (.xls, 50,5 kB)

C. Statistisch materiaal:

C-1 Bevolkingscijfers per gemeente, 1850-1930 (.xls, 1,86 MB)
C-2 Agrarische beroepsbevolking per gemeente, beroepentelling 1909 (.xls, 36 kB)
C-3 Bevolkingsgroei 1880-1930 (.xls, 55,5 kB)
C-4 Religieuze en politieke verhoudingen in Oostelijk West-Friesland circa 1930 (.xls, 2,77 MB)
C-5 Inwonend personeel, volkstellingen 1880-1900 (.xls, 56,5 kB)
C-6 Bedrijfsgrootte in hectare in diverse gemeenten 1880-1930 (.xls, 243 kB)
C-7 Landbouwtelling 1910, vee- en grondgebruik per gemeente (.xls, 94 kB)
C-8 Landbouwtelling 1921, statistische bewerking vee- en grondbezit (.xls, 369 kB)
C-9 Veestapel, 1880-1930, diverse gemeenten (.xls, 676 kB)
C-10 Aantal melkkoeien per gemeente, 1880-1930 (.xls, 70,5 kB)
C-11 Aantal melkveehouders per gemeente, 1895-1910-1917-1921-1930 (.xls, 108 kB)
C-12 Gegevens diverse Bullestieken, 1800-1946 (.xls, 82 kB)
C-13 Ledental Rundveefokverenigingen, 1906-1940 (.xls, 84,5 kB)
C-14 Gekeurde stieren, 1912-1939 (.xls, 37 kB)
C-15 Jong rundvee, 1895-1930 (.xls, 565 kB)
C-16 Schapen, 1895-1930 (.xls, 339 kB)
C-17 Varkens, 1895-1930 (.xls, 2,26 MB)
C-18 Mestvee, 1895-1930 (.xls, 36,5 kB)
C-19 Veemarkten Hoorn en elders in Noord-Holland (.xls, 138 kB)
C-20 Veeprijzen (.xls, 45 kB)
C-21 Omzet kaas- (en boter)markt Hoorn (.xls, 155 kB)
C-22 Kaasproductie en zuivelfabrieken in Oostelijk West-Friesland (.xls, 6,78 MB)
C-23 Kaasprijzen, 1800-1942 (.xls, 30,5 kB)
C-24 Grondgebruik 1832-1880-1895-1910-1930 per gemeente (.xls, 2,51 MB)
C-25 Grondgebruik Het Grootslag (.xls, 6,24 MB)
C-26 Bedrijfsgrootte tuinbouwbedrijven in diverse gemeenten (.xls, 72 kB)
C-27 Tuinbouwarealen 1926 (.xls, 100 kB)
C-28 Gewassen in diverse gemeenten, 1880-1930 (.xls, 215 kB)
C-29 Omzet veilingen in Oostelijk West-Friesland, 1906-1929 (.xls, 6,51 MB)
C-30 Ledental veilingverenigingen Oostelijk West-Friesland, 1890-1930 (.xls, 53 kB)
C-31 Teelt van groenten en vroege aardappelen, 1895-1930 (.xls, 55 kB)
C-32 Fruitteelt, 1903-1912 (.xls, 34 kB)
C-33 Graanteelt, 1880-1930 (.xls, 41,5 kB)
C-34 Teelt van handelszaden, 1880-1930 (.xls, 58 kB)
C-35 Aardappelenteelt, 1880-1930 (.xls, 66,5 kB)
C-36 Peulvruchten, 1880-1930 (.xls, 92,5 kB)
C-37 Uienteelt, 1900-1930 (.xls, 36,5 kB)
C-38 Teelt van veevoedergewassen, 1900-1930 (.xls, 31,5 kB)
C-39 Arbeidsinzet in de tuinbouw per product (.xls, 86,5 kB)
C-40 Ledentallen landbouwverenigingen in Oostelijk West-Friesland (.doc, 231 kB)
C-41 In- en uitvoer van mest en hooi in de haven van Hoorn (.xls, 34 kB)
C-42 Areaal bollenteelt in diverse gemeenten (.xls, 52,5 kB)
C-43 Areaal land- en tuinbouwzaden (.xls, 52,5 kB)
C-44 Zaadtelers voor Sluis & Groot 1910 per gemeente (.xls, 33,5 kB)

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.