Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? (deel I) » Pagina 57-58

Woorden en uitdrukkingen: 446-465

446. 't Is voor hem alle dagen poeren (heel hard werken) en toch is 't in z'n gezin nog 'geef ons heden ons dagelijks brood' (maar een sober bestaan).

447. Vier van m'n kinderen gaan naar school op brood (met brood voor 't middaguur).

448. Wat stond de tafel straks vol; nu is-ie weer ruim (opgeruimd).
Die oude kast is een onruim (een sta-in-de-weg, een obstakel) in de kamer.

449. Hij is oud, hij werkt meist niet (bijna niet, haast niet, meestentijds niet) meer.

450. Hij kreeg zomaar één-twee-drie de val op (grote interesse voor) het baantje van koster.

451. Bij het afscheid nemen zaten de bruid en haar moeder nog puur te snoffen (tamelijk erg te snikken).

452. Hij had er niks over te kerdiezen (over te zeggen).

453. Op carnaval had hij zich verkleed; hij zag er kakkelollig (potsierlijk, belachelijk, als een hansworst) uit; hij was helemaal uit de kennis (niemand herkende hem); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden hem niet eens). Zie ook 482.

454. Wie 's morgens vroeg moet opstaan, moet 's avonds baitois (tijdig, op tijd) naar bed.

455. Van een sterke kop koffie kun je soms aardig oplubberen (opkwikken, verkwikken).

456. Als men haar verloofde te na komt, kan ze zo heerlijk op de ketting springen (in 't geweer komen, hem heftig verdedigen).

457. De bezoekers kwamen van weg en weer (van overal, van heinde en ver).

458. Loop je straks even aan: ik heb een boskip (boodschap) aan je (ik heb iets met je te bespreken).

459. Ik kan niet komen omreden (omdat) moeder ziek is.
Opm.: Wel goed Ned. is:
Ik kan niet komen om redenen, die ik liever niet meedeel.

460. Ik ga niet naar de toneeluitvoering, want ze zeiden me, dat er niks an vongen is (dat-ie niet mooi is).

461. Ik dank je voor 't gezellig avondje en ik zal nou maar 'ns op huis ofgaan (naar huis gaan).

462. Vanmorgen moest 'k al vroeg met de bus mee. Van 't gewone huiswerk kon 'k alleen 't neist en 't reist (het belangrijkste) maar doen. Nu is er niemand anders thuis dan opa, die bij ons over de vloer (inwonend) is en nog ons thuishaalder (pleegzoon of pleegdochter). Die hebben we thuishaald (in ons gezin opgenomen), toen z'n moeder stierf.
Opa is zo vergetelijk (vergeetachtig); als-ie maar niet vergeet de kippen te voeren.

463. Hoe was 't vandaag op de markt, Arie?
Nou, eerst ging 't wel goed, maar later stropte de handel (de prijzen liepen terug). Er raakte nog een koe van me los. Zo'n Alkmaarse jongen had 'm voor me vastzet (vastgebonden), maar dat kon-ie niet eens, 't was een struul, een druul, een drol, een kalf (een lummel, een sukkel) en zodoende (daarom) raakte de koe los.
't Spek (de varkens) gold ook niet best.
's Ochens ('s ochtends, 's morgens) vroeg naar Alkmaar was nog een kouwe stiek (een koude reis). Alles bij elkaar was 't een stoere dag (een dag van aanpakken, hard werken, een vermoeiende dag).

464. Alles liep me vandaag tegen: m'n derde koe van voren (van voor of geteld versmakte 't (verwierp 't kalf, kalfde te vroeg); een stelletje (aantal, enige) kwaaijoos (deugnieten) hebben m'n auto beskransd (bekrast, beschramd); ik heb ze direct opènterd (weggejaagd); ik ging m'n appelen sorteren en toen bleek, dat er aan de meeste een steedje (rottend plekje) zat; als 'k 't zo roezen (schatten, ramen, begroten) moet, dus zo bai de roes zeggen (schatten) moet, dan vermoed 'k, dat tweederde deel verloren is voor de handel.
Als alles teugendaait (tegenloopt), kun je geen goeds doen.

465. Als je de hele dag in spier (in touw) bent geweest, dan ga je je 's avonds niet graag meer opdiggelen (opmaken) om nog een paar uur op de Hoornse kermis te saggelen (slenteren).

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.