Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? (deel I) » Pagina 55-56

Woorden en uitdrukkingen: 427-445

427. Als je je kinderen door druk verkeer naar school moet laten gaan, zit je wel dr's mit loifhouwen (zit je wel 'ns in angst en vrees).

428. Heb je vuile schoenen? Hier in de gang ligt een klaak prut (plak modder).

429. Gister was 't van dat slaggerige (mistig, druilerig, heiig, vochtig) weer; vandaag is 't regenig (regenachtig). Vgl. 350.

430. Peter had vannacht een flinke koorts; hij lag te rémelen (ijlen, bazelen).

431. Wat is die jongen van Schilder toch een lange lier (lange, dunne jongen). Z'n zusje is ook een magere spriet (een lang mager kind).

432. Als de kinderen in bed liggen, ga 'k ze lekker inhokkelen (instoppen, toedekken).

433. De ouwelui (de ouders) hebben in deze tijd heel wat te doen met hun kinderen. Die willen graag alle partijtjes en feestjes bewaaien (bezoeken, aflopen).

434. De verloofde van Jaap kan soms zo uitheems (aanstellerig; uitgelaten, ongewoon) doen.

435. Ik verscheurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan een spijker, ik was er beloord (kapot, diep teleurgesteld, mismoedig) van.

436. Hoe sta je met je werk?
Ik ben een heel-end-heen (bijna) klaar.

437. Bij het voetballen trap ik gemakkelijker met m'n linkse bien (linkerbeen) dan met m'n rechtse bien (rechterbeen).

438. Ik had eigenlijk onmogelijk tijd om naar dat verjaarfeest te gaan, maar m'n beste vriend verjaarde en dus kon ik 't niet omkrombienen (ontlopen, ik kon er niet aan ontkomen).

439. Sommige mensen laten hun fietsen 's nachts buiten staan.
Ik zet ze voor de sekurighoid (voor alle zekerheid, voorzichtigheidshalve, voor de veligheid) in de boet (schuur).

440. Vanmiddag ben ik even op een hip en een drip (in haast, met beperkte tijd) naar Alkmaar geweest.
O, dat vermoedde ik wel. Je had misschien maar een kleinigheidje te doen en dan kan dat met de bus net op een heen-en-weertje (met een maar heel kort verblijf in de stall).
Ik zat zo behaaglijk bij de warme kachel, dat ik de hip niet kon krijgen (de moed niet kon opbrengen, er niet toe kon komen) om naar de vergadering te gaan.

Afbeelding pagina 56

441. Het had zo hard gevroren, dat twee weken na het intreden van de dooi 't hel ('t hal) nog in de grond zat.

442. Het vijftienjarig dochtertje van hiernaast is al flink te vrijen (ze vrijt al, ze gaat al uit met jongens).

443. Hoe ver ben je met verven?
Hier tot toe (tot hier).
Niet deer tot toe (tot daar).

444. Heeft jouw Dorus al verkering?
Nee, maar bij heeft wel een moidje (meisje) op skot (op 't oog).
Gister op het feestje meenden ze me in 't ootje te nemen, maar ik had ze op skot (in de gaten).

445. Buurvrouw gaat meestal op vrijdag al wat zaterdag-werken (het zaterdagse werk doen). Dan zit ze soms op zaterdagmorgen rustig te koppiesen (koffie of thee drinken).

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.